ĐỀ CƯƠng ôn tập môn lịch sử 8 NĂm họC 2015 2016tải về 21.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích21.54 Kb.
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 8 NĂM HỌC 2015 - 2016

TRẮC NGHIỆM • Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Câu 1. Nước Nga bước vào thời kì hòa bình, xây dựng đât nước vào năm nào ?

 1. 1917

 2. 1918

 3. 1920

 4. 1921

Câu 2. Để xây dựng đất nước, Lê nin và Đảng Bôn sê vích đã làm gì ?

 1. Thi hành Chính sách Cộng sản thời chiến

 2. Thi hành Chính sách kinh tế mới

 3. Ban bố Sắc lệnh Hòa bình

 4. Ban bố Sắc lệnh ruộng đất

Câu 3. Tình hình châu Âu từ năm 1924 đến năm 1929 có điểm gì đáng chú ý ?

 1. Vẫn tiếp tục khủng hoảng về kinh tế và chính trị

 2. Chỉ có nền kinh tế của Đức phát triển

 3. Chỉ có nền kinh tế của Anh, Pháp được phục hồi

 4. Các nước châu Âu trở lại ổn định về chính trị, phục hồi và phát triển kinh tế

Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra ở đâu và vào thời gian nào ?

 1. Liên Xô, 1929 – 1933

 2. Đức, 1929 – 1933

 3. Pháp, 1929 – 1933

 4. Các nước tư bản, 1929 – 1933

Câu 5. Để thoát khỏi khủng hoảng kinh, các nước Đức, Italia đã làm gì ?

 1. Tiến hành cải cách kinh tế - xã hội

 2. Giải quyết nạn thất nghiệp, tạo việc làm cho người lao động

 3. Tăng cường đầu tư vào thuộc địa

 4. Phát xít hóa chế độ thống trị, phát động chiến tranh xâm lược

Câu 6. Điểm nổi bật của nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX là gì ?

 1. Lâm vào khủng hoảng trầm trọng

 2. Nền kinh tế bị suy thoái do ảnh hưởng của chiến tranh

 3. Trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính quốc tế

 4. Cả B và C

Câu 7. Nền kinh tế Mĩ lâm vào khủng hoảng trậm trọng từ thời gian nào ?

 1. Tháng 9 – 1929

 2. Tháng 10 – 1929

 3. Tháng 11 – 1929

 4. Tháng 12 – 1929

Câu 8. Cuộc khủng hoảng ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực nào ?

 1. Ngành công nghiệp và nông nghiệp

 2. Ngành công nghiệp sản xuất ô tô

 3. Ngành tài chính, ngân hàng

 4. Lĩnh vực tín dụng nhà đất

Câu 9. Người có công đưa nền kinh tế Mĩ thoát khỏi khủng hoảng là ai ?

 1. Oa sinh tơn

 2. Ken nơ đi

 3. Ai xen hao

 4. Ru dơ ven

Câu 10. Khối Phát xít hình thành sau khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 gồm có những nước nào ?

 1. Đức, Áo – hung

 2. Đức, Italia, Nhật Bản

 3. Anh, Đức, Áo – Hung

 4. Đức, Áo – Hung, Italia, Nhật Bản

Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai có gì khác nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ?

 1. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau

 2. Do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa

 3. Liên xô là kẻ thù cần phải tiêu diệt của các nước đế quốc

 4. Đức là lò lửa gây ra chiến tranh

Câu 12. Vì sao phát xít Đức tấn công các nước châu Âu trước khi tấn công Liên xô ?

 1. Đức chưa đủ sức mạnh để tấn công Liên xô

 2. Đức đã kí hiệp ước không xâm phạm Liên xô

 3. Liên xô không phải là kẻ thù chính của Đức

 4. Cả B và C

Câu 13. Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập nhằm mục đích gì ?

 1. Đoàn kết, tập hợp lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít

 2. Tập hợp các nước lớn (Anh, Mĩ, Liên xô...) chống chủ nghĩa phát xít

 3. Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia lại thị trường thế giới

 4. Tập hợp các nước xã hội chủ nghĩa chống phát xít

Câu 14. Sự kiện nào được xem là bước ngoặt của chiến tranh thế giới thứ hai ?

 1. Liên xô tham gia chiến tranh (6 –1941)

 2. Mĩ tham gia chiến tranh (12 – 1941)

 3. Hồng quân Liên xô phản công quân Đức ở Xtalingrat (2 – 1943)

 4. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (8 – 1945)

Câu 15. Đóng vai trò trụ cột trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít ở chiến tranh thế giới thứ hai là nước nào ?

 1. Ba nước đứng đầu phe đồng minh Liên xô, Anh, Mĩ

 2. Nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng

 3. Hai nước Anh, Mĩ

 4. Liên xô

TỰ LUẬN

Câu 1. Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc các mạng ?

Câu 2. Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?

Câu 3. Nêu hoàn cảnh ra đời và nội dung của Chính sách kinh tế mới ?

Câu 4. Hãy nêu tình hình chung của các nước châu Âu trong những năm 1918 – 1929 ? Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp ?

Câu 5. kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX ?

Câu 6. Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 ?

Câu 7. Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven ?

Câu 8. Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Câu 9. Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ? Trình bày hậu quả của nó đối với thế giới ?
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương