Thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứU Ứng dụNG


* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo quy định hiện hành về cơ chế khoán kinh phí đối với các đề tài, dự án SXTN)tải về 0.62 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

* Chỉ dự toán khi đề tài được phê duyệt (theo quy định hiện hành về cơ chế khoán kinh phí đối với các đề tài, dự án SXTN)

Khoản 3. Thiết bị, máy móc


Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Mục chi

Đơn vị đo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Nguồn vốn

Ngân sách SNKH

Tự có

Khác

Tổng

Năm thứ nhất*

Năm thứ hai*

Năm thứ ba*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài3

II

Thiết bị, công nghệ mua mới

III

Khấu hao thiết bị4

IV

Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)

V

Vận chuyển lắp đặt
Cộng:: noidung -> tintuc -> Lists -> TinHoatDongKhoaHoc -> Attachments -> 1691
Lists -> 1. Tài sản bán đấu giá
Lists -> Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 107/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại
Lists -> Ngày 10 tháng 12 năm 2015 Tỉnh ủy Hậu Giang ký ban hành Chỉ thị số 05-ct/tu về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ. NỘi dung của chỉ thị
Lists -> Qcvn : 2013/btc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về BẢo quản xăNG, DẦu dự trữ quốc gia
Lists -> QuyếT ĐỊnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Lists -> BỘ TƯ pháp tổng cục thi hành án dân sự
1691 -> Thuyết minh1 ĐỀ Án khoa học cấp quốc gia
Lists -> Stt tên gói thầu Hình thức lựa chọn nhà thầu
Lists -> BỘ TÀi chính số: /TTr-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương