Nghị quyết phiên họp chi bộ tháng 3/2015 I. KiểM ĐIỂm việc chỉ ĐẠo thực hiện công táC tháng 2/2015tải về 13.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích13.03 Kb.
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

*

Số 20 - NQ/CB Đồng Hới, ngày 3 tháng 2 năm 2015
NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHI BỘ THÁNG 3/2015

I. KIỂM ĐIỂM VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 2/2015

1. Những việc đã làm được: Về cơ bản chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết tháng 2/2015.

- Đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể chi bộ.

- Chỉ đạo công tác chuyên môn.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ theo kế hoạch nhà trường.

- Chỉ đạo công tác giảng dạy các khoa 53, 54, 55, 56 và các lớp dự bị Lào, 30 a.

- Đã Đại hội chi bộ thành công vào ngày 25/2/ 2015.2. Những việc đang thực hiện

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác giảng dạy các khóa 53, 54, 55, 56 và các lớp dự bị Lào, 30 a năm học 2014 -2015.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ và nộp đúng hạn sau Đại hội chi bộ (Cả BCH).

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 3/2015

1. Công tác xây dựng Đảng

* Tư tưởng chính trị

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể chi bộ.

- Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn thanh niên CS HCM (26/3)

* Công tác tuyên giáo:

- Tiếp tục quán triệt nội dung chỉ thị 36 – CT-TW.2. Công tác chuyên môn

- Chỉ đạo công tác chuyên môn: Giảng dạy các khóa 53,54,55, 56 và các lớp dự bị Lào, 30 a năm học 2014 -2015.

- Tham gia viết bài đăng tạp chí số 7, chuẩn bị viết bài cho Họi thảo khoa học về khai thác tiềm năng biển đảo.

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát chương trình học và đăng ký các môn thi giữa kỳ II và kết thúc cho các HP đã hoàn thành, báo điều kiện, báo tiến độ.

- Chỉ đạo công tác thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2014-2015 cho các tổ, các cá nhân họp bàn công tác NCKH ở GV trẻ.

3. Công tác đoàn thể

3.1. Tổ công đoàn

Chuẩn bị phối hợp với các phòng ban để tổ chức chào mừng ngày thành lập Quốc tế phụ nữ và ngày thành lập Đoàn thanh niên CS HCM (26/3)3.2. Đoàn Thanh niên

- Phối hợp với các tổ Bộ môn để tham gia hoạt động ngoại khóa chuyên đề.

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên CS HCM (26/3).

4. Công tác Quốc phòng - An ninh, trật tự

- Tiếp tục chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà trường.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2015 trong chi bộ.

- Lưu ý tắt điện trước khi rời khỏi văn phòng.5. Công tác Đảng vụ và công tác phát triển đảng

- Rà soát bổ sung điều chỉnh phiếu Đảng viên và Hồ sơ theo kế hoạch.

- Nộp Đảng phí tháng 3/2015 theo quy định.

- Chi bộ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cảm tình của một số sinh viên từ Đoàn trường.

- Phân công bồi dưỡng theo dõi các cảm tình Đảng.

- Làm hồ sơ cắt chuyển sinh hoạt Đảng cho đ/c Phú (Nghỉ hưu theo chế độ)Nghị quyết này phổ biến đến toàn thể đảng viên, cán bô,̣ giảng viên và sinh viên Khoa Khoa học Xã hội./.

Nơi nhâṇ : T/M CHI KHOA

- Đảng ủy Trường ĐHQB BÍ THƯ:

- Lưu chi bộ


Nguyễn Thị Nga


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương