GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNGtải về 10.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.09 Kb.
Tuần 30: Thứ ba Ngày 05 tháng 4 năm 2016
GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 4 “ Hòa bình và hữu nghị ”

VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ

ÔN CHƯƠNG TRÌNH 5 RÈN LUYỆN NHI ĐỒNG

I- Yêu cầu giáo dục:

- HS biết chủ đề tháng 4: “ Hòa bình và hữu nghị ” và ý nghĩa các ngày lễ: 30/4/1975 và 01/5/1886

- Biết và thực hiện theo chương trình 5 rèn luyện nhi đồng: “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh”

II- Nội dung và hình thức:

- Hướng dẫn tuyên truyền và giải thích chủ đề tháng 4 và ý nghĩa các ngày lễ ở dưới cờ và tiết sinh hoạt NGLL

- Hướng dẫn các em ôn và kiểm tra việc thực hiện chương trình 5 rèn luyện nhi đồng: “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh”

III- Chuẩn bị:

- Tài liệu về ngày 30/4/1975 và 1/5/1886.IV- Tiến hành hoạt động:

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

* HĐ 1:

Hướng dẫn các em chủ đề tháng 4 và ý nghĩa các ngày lễ* HĐ 2: Hướng dẫn ôn và kiểm tra việc thực hiện CT 5 RLNĐ: “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh”

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung.

- GV tuyên truyền giải thích cho HS biết chủ đề tháng 4: “ Hòa bình và hữu nghị ” .

- Hướng dẫn và giải thích cho HS biết ý nghĩa hai ngày lễ quan trọng:

+ 30/4/1975: ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng.

- Gv đọc tài liệu cho HS biết.

+ 01/5/1886: ngày Quốc tế lao động.

- Gv đọc tài liệu cho HS biết.
- GV hướng dẫn HS nhắc lại chương trình 5 RLNĐ.

+ Gọi HS trả lời và thực hiện từng công việc trong chương trình.

+ GV theo dõi và nhắc nhở.

+ Tuyên dương các em trả lời và thực hiện đúng từng ý trong chương trình.

+ GV tóm lại.

- GV hệ thống lại bài

- Nhận xét, dặn dò


- Lắng nghe.

- Quan sát, lắng nghe.


- Quan sát, lắng nghe và ghi chép vào sổ tay.

- HS trả lời.


- HS thực hiện .

- HS lắng nghe .

- Lắng nghe

– trả lời và thực hiệnIV- Đánh giá rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................…………………………………………………………………………………….


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương