KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việctải về 11.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích11.41 Kb.
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - THÁNG 04/ 2016

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5

*Nội dung công việc:

- Duy trì tốt: 213 em/9lớp

- Làm tốt công tác chủ nhiệm, quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp cha mẹ học sinh duy trì số lượng đến cuối năm học.

- Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 30 - 33.

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên, dự giờ đột xuất nắm tình hình dạy, học của GV và học sinh. ( sử dụng ĐDDH, cập nhật sổ liên lạc ... )

- Dạy học kết hợp ôn tập nâng cao chất lượng cuối năm học.

- Chú trọng công tác giáo dục lồng ghép vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường

- Thường xuyên kiểm tra kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học.

- Phối hợp trường Hương Hòa (Nam Đông) tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường Vnen

- Họp đánh giá công tác BDTX, xếp loại bài thu hoạch.

- Tham gia họp xét, tự đánh giá thi đua cuối năm.

- Tổ chức thao giảng toàn trường, tổ khối (triển khai BTNB)

- Tiếp tục khảo sát chất lượng học sinh, có kế hoạch tham mưu tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng toàn diện học sinh cuối năm.

- Hoàn thành đề thi HKII các môn Khoa, Sử, Địa, AV, TH; Toán, Tiếng Việt.

- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh dịch mùa hè.

- Duy trì tốt nề nếp múa hát sân trường, 15 phút đầu giờ.

* Tuần 1: ( 4 - 9/4/2016) • Thực hiện chương trình tuần 30

 • Khảo sát chất lượng, nắm tình hình dạy học.

 • Họp Hội đồng sư phạm
 • Tuần 2 ( 11 - 16/4/2016)

 • Thực hiện chương trình tuần 31

 • Kiểm tra hồ sơ giáo viên ( bộ môn )

 • Hoàn thành chương trình BDTX.

 • Đưa học sinh tham gia giao lưu phụ trách sao giỏi cấp tỉnh. (12/4)
 • Tuần 3: ( 18 – 23/4/2016)

 • Thực hiện giảng dạy chương trình tuần 32

 • Hoàn thành đề thi học kỳ 2

Khoa, Sử, Địa, Anh văn, Tin học; Toán, Tiếng Việt

 • Hoàn thành nộp sáng kiến kinh nghiệm

 • Kiểm tra việc nhận xét, đánh giá học sinh

 • Tham gia SHCM cụm trường vnen tại trường Hương Hòa (Nam Đông)
 • Tuần 4: ( 25 – 30/ 4 /2016 )

 • Giảng dạy CT tuần 33

 • Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của giáo viên.

 • Tham gia họp xét sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Tổ chức thi HKII các môn Khoa-Sử-Địa, Anh văn, Tin học

Quảng Lợi, ngày 05 tháng 04 năm 2016

PTCM

Đặng Ngọc Quý


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương