CÔng ty tnhh kim bàNGtải về 70.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.10.2017
Kích70.09 Kb.

CÔNG TY TNHH KIM BÀNG


GOLDEN EAGLE COMPANY LIMITED

216 A24 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Dist 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

E-mail: info@e-goldeneagle.com http://www.e-goldeneagle.com

Tel: 84 8 35191660 (8 lines) - Ext 101,130 Fax: 84 8 8410 653

JOB APPLICATION FORM

(LÝ LỊCH ỨNG VIÊN)


Application for(Vị trí ứng tuyển):

………………………………………………
I. PERSONAL INFORMATION (THÔNG TIN CÁ NHÂN)

Full Name

(Họ tên)

DOB (dd/mm/yyyy)

(Ngày sinh)

POB

(Nơi sinh)

ID Number issued date at

(Số CMND) (cấp ngày) (tại)

Nationality

(Quốc tịch)

Gender

(Giới tính)

Marital status

(Tình trạng hôn nhân)

Amount of children

(Số con)

Contact address

(Địa chỉ liên hệ)

Home-phone:

Office-phone:

Mobile:

e-mail:

II. ACADEMIC QUALIFICATIONS (TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN)
Year of Graduation

(Năm tốt nghiệp)

Name of Institution & Faculty


(Tên Trường và Ngành)

Qualification


(Văn bằng)

Length of Program


(Thời gian học)

III. TRAINING AND OTHER COURSES (CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN KHÁC)

Obtained Year


(Năm học)

Name of Course


(Tên khóa học)

Conducted by


(Đơn vị tổ chức)

Certificate

(Chứng chỉ)

Duration


(Thời gian học)


IV. WORKING EXPERIENCES (QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC)

Only for the worked applicants, please fill in your duty that you were assigned following the lasted working time (dành cho những ứng viên đã đi làm, trình bày theo trình tự thời gian bắt đầu bằng những công việc gần nhất)

From month/year to…


(Từ tháng/năm đến….)


Company’s name(Tên Công ty)

Fields of operation: (lĩnh vực hoạt động)


Job title (Chức vụ)


Main duties( Nhiệm vụ chính)

End of salary (mức lương cuối cùng): VND

Directly manager’s name:

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc):From month/year to…


(Từ tháng/năm đến….)


Company’s name(Tên Công ty)

Fields of operation (Lĩnh vực hoạt động):


Job title (Chức vụ)


Main duties( Nhiệm vụ chính)

End of salary (mức lương cuối cùng): VND

Directly manager’s name:

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc):From month/year to…


(Từ tháng/năm đến….)


Company’s name(Tên Công ty)

Fields of operation (Lĩnh vực hoạt động):


Job title (Chức vụ)


Main duties( Nhiệm vụ chính)

End of salary (mức lương cuối cùng): VND

Directly manager’s name:

Reason for leaving (Lý do nghỉ việc):


V. FOREIGN LANGUAGES (NGOẠI NGỮ)

Please evaluating yourself at column is appropriate: average,fair, good, excellent (Vui lòng tự đánh giá theo 4 mức: trung bình, khá, giỏi, xuất sắc)


Language

(Ngôn ngữ)

Nghe

(Listening)

Nói

(Speaking)

Đọc

(Reading)

Viết

(Writing)

English

Others:


VI. PC SKILLS (KỸ NĂNG VI TÍNH)

Please fill in IT sciences which you can use (Vui lòng liệt kê các chương trình anh/ chị có thể sử dụng được)


Office softwares

(Vi tính văn phòng)
Graphic design

(Thiết kế đồ họa)
Programmer

(Lập trình viên)
Hardware expert

(Chuyên viên phần cứng)
Others

(Khác)


VII. OTHER CONCERNS ( THÔNG TIN KHÁC)

  1. What achievements did you have during studying or working time? (Các thành tích trong suốt quá trình đi học, đi làm?)

2. What programs or movements did you attend?(Những chương trình, phong trào đã từng tham gia?):


3.What other skills do you have?(Các kỹ năng khác mà anh chị có được ?)


5. What are the strengths in you characteristic? (Điểm mạnh trong tính cách của anh chị là gì?)


6. What are the weaknesses in your characteristic? (Điểm yếu của anh chị là gì? )


7. What is your desired net salary for application position ? (Mức lương mong đợi cho công việc của anh chị là bao nhiêu ? ) :
VIII. REFERRENCE (THAM CHIẾU)
Please complete in details the following table (Vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong bảng sau)


Referee

(Người liên hệ)

Title

(Chức vụ)

Company's name & address

(Tên và địa chỉ công ty)

Telephone

(Điện thoại)I hereby authorize KIM BANG company, to contact my referees and/or former employers for further information about myself. (Tôi đồng ý cho Công ty Kim Bàng được liên hệ với những người nêu trên và công ty cũ của tôi để xác minh các chi tiết tôi đã khai.)

I certify that, to the best of my knowledge, the information provided in this resume is accurate and complete.

(Tôi xác nhận đã cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác trong bản sơ yếu lý lịch này.)
Applicant's signature(Chữ ký của ứng viên)
Applicant's name

(Họ tên)


Date (Ngày)
: upload -> hinhanh
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
hinhanh -> KT2-999 epi-bond (emulsion polymeric isocyanate) kt2-999 là loại keo epi-bond(emulsion polymeric isocyanate), đạt tiêu chuẩn dinen 204 D4 có khả năng kết dính trong môi trường pH trung tính
hinhanh -> BỒi dưỠng nghiệp vụ quản lý giống cây trồng lâm nghiệP
hinhanh -> Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy
hinhanh -> I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo Trung Tâm
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương