CÔng ty cổ phần softech cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.25 Kb.

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2014


THƯ MỜI THAM DỰ


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH
Công ty cổ phần Softech trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian:

- Lúc 09 giờ 00’, thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2014.

- Thời gian khai mạc: Lúc 09 giờ 30’.

- Thời gian kết thúc dự kiến: Lúc 11 giờ 30’.2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà 15 Quang Trung – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND (nếu cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) để Ban tổ chức đối chiếu danh sách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền (theo mẫu), Giấy CMND/ Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Trương Khắc Linh – Công ty cổ phần Softech

Điện thoại: 0914.025116

Để công tác tổ chức và tiếp đón cổ đông được chu đáo, xin Quý vị vui lòng xác nhận tham dự với ông Trương Khắc Linh trước 16 giờ 00’, ngày 27/5/2014.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCHCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương