Vui học thánh kinh 37 chúa nhật XXVIII tn (Từ 10-16. 10. 2010) I. HÌNh tô MÀu vhtk 37tải về 91.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích91.72 Kb.
#30261
VUI HỌC THÁNH KINH 37

CHÚA NHẬT XXVIII TN (Từ 10-16.10.2010)

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 37

 Chủ đề của hình ảnh là gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn hãy viết câu Sáng Thế Ký 3,15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGIỆM VHTK 37

NHỮNG PHỤ NỮ

TRONG THÁNH KINH CỰU ƯỚC
01. Người đàn ông bị dụ dỗ ăn trái cấm bởi ai? St 3,1-24

a. Bà Evà

b. Con rắn

c. Ma quỷ

d. Người đàn bà
02. Ông Têrac sinh ông Ápram, ông Nakho và ông Haran. Ông Haran sinh ra ông Lot. Ông Ápram và ông Nakho đã cưới vợ : Người vợ của ông Ápram là bà Xarai, người vợ của ông Nakho tên là gì? St 11,29

a. Bà Minca

b. Bà Rakhen

c. Bà Giaên

d. Bà Evà
03. Để thực hiện lời hứa với tổ phụ Ápraham. Giavê đã hiện ra với ông ở Cây Sồi Mamrê và Ngài nói : “Ta sẽ trở lại đây với ngươi. Lúc đó vợ ngươi sẽ có con trai”. Bà liền cười thầm trong bụng vì nghĩ mình tuổi tác đã cao làm sao mà có con được. Bà tên là gì? St 18,1-15

a. Bà Xara

b. Bà Anna

c. Bà Haga

d. Bà Minca

04. Ông Ápraham đã nghe lời ai khi đuổi mẹ con Ítmaen vào sa mạc? St 21,8-21

a. Bà Xara

b. Ông Ixaác

c. Bà Haga

d. Lời sứ thần
05. Vì yêu thương người em là ông Giacóp hơn nên bà tìm mọi cách dành phúc lành từ người chồng mù loà cho ông. Người mẹ ấy tên là gì? St 27,1-46

a. Bà Rakhen

b. Bà Rêbêca

c. Bà Xara

d. Bà Lêa
06. Người phụ nữ có tên trong gia phả của Chúa Giêsu, có hai người chồng nhưng không có con, song lại có thai với bố chồng. Khi biết được điều này, ông Giuđa đã nói : “Nàng đã sống trọn nghĩa hơn tôi, vì tôi đã không cho Sêla, em của E và Onan đến với nàng”. Bà tên là gì? St 38,1-30

a. Bà Tama

b. Bà Rút

c. Bà Maria

d. Bà Bátseva
07. Con gái ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê tên là gì? Xh 2,21

a. Bà Susanna

b. Bà Giuđitha

c. Bà Myriam

d. Bà Xíppora
08. Ông Encana, người thuộc chi tộc Épraim có hai người vợ. Một người tên là Anna thì son sẻ, người vợ kia thì có con trai con gái. Ông rất thương bà Anna vì Đức Chúa đã khoá dạ nàng. Còn người vợ kia thì chọc tức, hạ nhục bà Anna vì bà không sinh nở được. Người vợ kia của ông Encana tên là gì? 1Sm 1,5-8

a. Bà Avigagin

b. Bà Pơninna

c. Bà Maakha

d. Bà Khunda
09. Vợ của tướng Urigia, sau này được vua Đavít cưới làm vợ, đã sinh ra vua Salomon, tên là gì? 2Sm 12,24

a. Bà Anna

b. Bà Candakê

c. Ba Bátseva

d. Bà Khunda
10. Người phụ nữ đã bày mưu hãm hại ông Navốt để chiếm đoạt lấy vườn nho của ông mà dâng cho chồng tên là gì? 1V 21,1-16

a. Bà Étte

b. Bà Ideven

c. Bà Bátseva

d. Bà Pơninna
11. Vợ ông Raguên, anh em với ông Tôbit sẽ là nhạc mẫu của ông Tôbia tên là gì? Tb7,1-17

a. Bà Anna b. Bà Sơva

c. Bà Étna d. Bà Xara
12. Theo lời Thiên Chúa, các phụ nữ này : “Kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh mặt, liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiềng đeo chân”. Họ là ai? Is 3,16…

a. Con gái Xion

b. Con gái Canaan

c. Con gái Ai cậpd. Con gái thần Baan
III. Ô CHỮ VHTK 37

Ô CHỮ PHỤ NỮ 4

10 khuôn mặt phụ nữ trong Tân Ước.


H

U

N

G

V

A

B

I

C

B

E

A

N

N

A

O

I

G

I

L

I

N

E

N

Đ

O

I

C

I

X

A

O

N

A

L

O

H

S

A

T

C

A

M

Y

A

D

A

P

P

H

I

A

D

N

U

B

S

A

M

A

R

I

A

N

E

O

M

A

R

I

A

V

G

T

A

B

I

T

H

A

H

V

M

A

R

I

M

B

I

C

NHỮNG GỢI Ý Ô CHỮ PHỤ NỮ 4

10 khuôn mặt phụ nữ trong Tân Ước.
01. Vợ của ông Khuda viên quản lý của vua Hêrôđê. Bà từng tháp tùng truyền giáo với Chúa Giêsu và là mạnh thường quân của đoàn truyền giáo (Lc 8,3) (ngược).

02. Ông Simêon đã thốt lên khi nhìn thấy Hài nhi : “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ vấp phạm cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dầu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng Bà”. Người phụ nữ mà ông Simêon nói tới là ai? (Lc 2,33-35)

03. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật .

04. Chị ông Ladarô, người đã chết và được Chúa Giêsu làm cho sống lại (ngược). (Ga 11,1-14)

05. Ở Athêna, trên đồi Arê, trước tế đàn Kính Thần Vô Danh, thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người biết Đấng mà họ thờ kính là : Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật. Nhiều người khi nghe những điều ấy đã không tin, nhưng cũng có nhiều người tin, trong đó có một người phụ nữ. Bà tên là gì? (Tđcv 17,16-34)

06. Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được Thánh Phêrô làm cho sống lại. (Tđcv 9,32-38)

07. Mẹ của thánh Gioan Tẩy Giả. (Lc 1,36-56)

08. Người phụ nữ tân tòng thành Philipphê, van nài xin thánh Phaolô lưu lại nhà bà. (Tđcv 16,14-15)

09. Vợ ông Philêmon, một người đạo đức tại thành Côlôxê. (Plm 2)

10. Em của bà Mácta, người đã chọn phần tốt nhất. (Ga 11,1-14)
IV. THỬ TÀI VHTK 37

A. TỪ KHÁC NHÓM  2

PHERO

MATTHIA

PHAOLO

TOMA

BATOLOMEO

GIUDA

Nhân vật nào trong chuỗi nhân vật dưới đây không cùng nhóm với những nhân vật khác.
SIMEON

TADEO

GIACOBE

ANRE

B. SẮP XẾP CHO ĐÚNG

Khi sắp xếp các nhân vật này, thợ sắp chữ đã quên xếp 1 phụ âm vào tên nhân vật, bạn hãy xếp lại cho đúng.
GIEU S

GIEET R

ĐIOYXIO N

ITAEN M

ELAA D

GIUIO L

XINIKHE T

EPEET N

GIOHONGIA K
Gợi ý :

Trong những từ này có nhân vật GIESUÑöøng coù ai laáy aùc baùo aùc,

nhöng haõy luoân luoân coá gaéng laøm ñieàu thieän cho nhau cuõng nhö cho moïi ngöôøi.

1Tx 5,15


V. CÂN NÃO VHTK 37

A. GHÉP CHỮ 2
Theo chiều kim đồng hồ, bạn tìm được bao nhiêu nhân vật. Mỗi chữ cái có thể dùng nhiều lần miễn sao chúng không cách quãng nhau.

ELIA


B. HÃY CÙNG ĐỌC AMAXA  
A


A

M

A
A

M

A

X

A
A

X

A


A
Ông AMAXA,

một bề tôi của Vua Đavít

(Sbn 20,4)
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ AMAXA theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ?
GB. NGUỄN THÁI HÙNG

Đáp án :

VUI HỌC THÁNH KINH 36

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 36

 Truyền tinSứ thần vào nhà trinh nữ và nói:

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng,

Đức Chúa ở cùng bà."

Tin mừng thánh Luca 1,28
II. TRẮC NGIỆM VHTK 36

ĐỨC MẸ MÂN CÔI

01. a. Lộ Đức

02. d. Pháp

03. c. Bernadette

04. a. Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

05. c. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

06. b. Bà Êlisabét (Lc 1,42)

07. Đức Maria Mẹ Thiên ChúaĐức Maria Trọn Đời Đồng Trinh

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đức Maria Hồn Xác Lên Trời

08. c. Bà Anna và ông Gioakim

09. a. Đức Giáo hoàng Piô X

10. c. Năm 1571

11. b. Công Đồng Êphêxô

12. b. Đức giáo hoàng Piô XII


III. Ô CHỮ VHTK 36

ĐỨC MẸ MÂN CÔI 2

01. Lộ Đức

02. Chi tộc Giuđa (Lc 1,39)

03. Thánh sử Luca (Lc 1,39-56)

04. Fatima

05. Bernadette

06. Thân Mẫu Chúa (Lc 1,43)

07. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II

08. Bà Anna.

09. Cana (Ga 2,1-12)

10. Đức giáo hoàng Piô XII

11. Êlisabét (Lc 1,42)
Hàng dọc : Đức Mẹ Mân Côi
IV. THỬ TÀI VHTK 36

A. CÙNG TÌM TÌM

Đáp án :

Ta chỉ cần bỏ 1 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối sẽ xuất hiện những nhân vật cần tìm.GIULIO, BENGIAMIN, PELEC, RODO, PHAOLO, BASABA, PHUTONATO
B. TÌM TỪ KHÁC NHÓM

Đáp án : LARADO

V. CÂN NÃO VHTK 36

A. VÒNG TRÒN NGƯỢC XUÔI 1

Đáp án :

Bà XINTIKHE (xuôi)

Tổng trấn QUIRINIO (ngược)
B. HÃY CÙNG ĐỌC INRiRNI  

Đáp án :

Xét xem từ chữ i ở trung tâm của hình vẽ ta sẽ có được bao nhiêu cụm iRNI. Chữ i nằm liền kề với 4 chữ R, mà mỗi chữ R lại nằm liền kề với 7 cụm NI nên từ đó ta có tất cả 28 cụm iRNI.


Ta cũng có được 28 cách để đọc cụm từ INRi trong hình đã cho. Ghép INRi và iRNI lại với nhau sẽ được INRiRNI nên ta có tổng cộng là 28 cách đọc từ INRiRNI

GB. NGUỄN THÁI HÙNG
Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 91.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương