VĂn phòng số 458-tb/vptu đẢng cộng sản việt namtải về 37.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích37.54 Kb.
#21342

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

VĂN PHÒNG

                  *

Số 458-TB/VPTU

Số 458-TB/VPTUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phan Thiết, ngày 10 tháng 7 năm 2009

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦYtại cuộc họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2009

-------


Ngày 09/7/2009, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2009. Tham dự họp có đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Tấn Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đào Xuân Nay - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Văn Thu, đồng chí Hồ Dũng Nhật - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trương Quang Hai - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận:I. Về một số công việc chung:

1- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình triển khai thực hiện những nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2009 theo Kết luận của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh; tiếp tục theo dõi kết quả triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các ngành, các địa phương để báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, phối hợp chuẩn bị tốt nội dung tài liệu phục vụ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 7/2009 sắp đến.

2- UBND tỉnh tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn các chương trình mục tiêu; thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình trọng điểm. Chú ý khẩn trương làm việc tiếp với các Bộ, ngành Trung ương để hoàn thành lại thủ tục, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về tuyến kênh tiếp nước từ hồ Biển Lạc (Tánh Linh) về Hàm Tân để sớm triển khai.

3- Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình phát triển sản xuất cây thanh long; đẩy mạnh thực hiện sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGap.

4- Rà soát hoàn chỉnh Quy hoạch các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh công bố công khai cho nhân dân biết, thực hiện.

5- Chú ý chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, cây trồng và con nuôi; nhất là đề phòng dịch cúm A (H1N1); đồng thời, chủ động có kế hoạch phòng, tránh bão lũ, thiên tai.

6- Tiếp tục chỉ đạo giải quyết tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất đai trái phép ở một số địa phương.

II. Về một số công việc cụ thể:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng Quy hoạch tổng thể, phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị Phan Thiết theo địa giới mở rộng, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến. Chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết tăng cường công tác quản lý đô thị.

- Việc mở các lớp đào tạo chuẩn hoá trình độ cho cán bộ xã: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đánh giá tình hình và hiệu quả việc mở lớp trong thời gian qua để rút kinh nghiệm cho thời gian tới.

- Về đề nghị của Trường Cao đẳng cộng đồng liên quan đến xây dựng Phân hiệu Đại học Bình Thuận: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo:

+ Chọn địa điểm để xây dựng: Cần tính toán hợp lý với phương án tối ưu, không đặt ở nội ô mà đưa ra ngoại ô thành phố; chú ý cự ly phù hợp giữa Phân hiệu Đại học với Ký túc xá cho học sinh, sinh viên chuẩn bị xây dựng.

+ Nghiên cứu, làm việc với một trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh có uy tín để liên kết xây dựng Phân hiệu Đại học theo những tiêu chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương; trên cơ sở đó báo cáo để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng và các đoàn thể nghiên cứu, đề xuất vận dụng cách giải quyết dứt điểm một số vụ khiếu kiện kéo dài, trong đó có vụ Hợp tác xã muối Phong Nẫm.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến một số cá nhân ở Sở Tư pháp, Phòng Công chứng, Cơ quan Thi hành án Dân sự, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh để có hướng củng cố tiếp theo.

- UBND tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của huyện Hàm Thuận Bắc để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất trái phép ở xã Hàm Đức.

- Việc giải quyết đất trồng cao su, trồng rừng ở huyện Đức Linh: Cần hết sức chặt chẽ, quán triệt quan điểm ưu tiên trước hết giải quyết đất cho nông dân tại chỗ thiếu hoặc chưa có đất sản xuất dưới những hình thức phù hợp; sau đó mới tính đến việc giao đất cho các dự án khác.

UBND huyện Đức Linh đã có báo cáo việc này; đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xem xét giải quyết cụ thể.

- Việc giải quyết địa điểm cơ sở tranh cát Phi Long: Đề nghị trước mắt, UBND tỉnh xem xét, giải quyết cụ thể với tinh thần tạo điều kiện giúp đỡ các em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn có địa điểm hoạt động tạm thời; về lâu dài, cơ sở tranh cát Phi Long tìm chọn một địa điểm xây dựng căn bản ổn định.

- Việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với đội ngũ bác sĩ: UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất.

- Về tình hình quản lý và sử dụng đất tại Khu Du lịch Đồi Dương: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND thành phố Phan Thiết làm việc với chủ đầu tư và có phương án cụ thể trình UBND tỉnh quyết định.

- Dự án Thuyền và Anh: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

- Đối với việc đền bù, giải toả khu vực xây dựng Cảng nước sâu Kê Gà: Chú ý nhắc nhở cán bộ thực thi nhiệm vụ, tiến hành các bước chặt chẽ, đúng quy định, làm thật tốt công tác vận động quần chúng.

- Về vấn đề khai thác cát đen gây ô nhiễm môi trường tại khu vực xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra cụ thể và có biện pháp giải quyết kịp thời.

- Việc cứu trợ các tỉnh bị lũ lụt, thiên tai: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục theo dõi và chủ động đề xuất cụ thể.

- Việc đăng ký công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và những ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010: UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát việc thực hiện với tinh thần: Mỗi nơi đều phải đăng ký thực hiện công trình hoặc một việc làm cụ thể, thiết thực.

Riêng các huyện, thị xã, thành phố phải báo cáo cụ thể tình hình và kết quả phát động phong trào thi đua ở các khu phố, thôn với phương thức thực hiện Pháp lệnh Quy chế Dân chủ cơ sở với yêu cầu: Mỗi khu phố, thôn có 1 công trình thiết thực phục vụ dân sinh hoặc cải tạo môi trường, góp phần xây dựng bộ mặt địa bàn cơ sở...- Về việc huy động đóng góp của nhân dân: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các quy định về việc huy động sức dân và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, đảm bảo việc huy động (cả huy động đóng góp xây dựng hạ tầng và huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện) phải theo đúng nguyên tắc tự nguyện; các cơ quan Nhà nước không được tự ý ban hành các văn bản buộc nhân dân đóng góp, không được giao chỉ tiêu cho cấp dưới, bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định.

- UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp để trên cơ sở đó đề xuất mô hình tổ chức sắp tới cho phù hợp.

- Về một số kiến nghị của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch: UBND tỉnh xem xét và giải quyết. Riêng đề nghị thêm một biên chế cán bộ làm công tác văn hóa - thể thao và du lịch cho xã, phường, thị trấn: chưa thể giải quyết được.

- Về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ và đào tạo nghề ngắn hạn cho nông dân: Đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 17-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc hỗ trợ sinh hoạt phí cho Trưởng, Phó các đoàn thể chính trị – xã hội ở thôn, khu phố: Chờ Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 121/2003/NĐ-CP; trên cơ sở đó mới nghiên cứu tiếp theo.

- Về việc thăm và tặng quà gia đình và người có công cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7/2009: Thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Về đề nghị công nhận Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh: Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Những lần hội thảo để xác định ngày truyền thống của lực lượng vũ trang của tỉnh đã tham khảo ý kiến các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh trong thời gian đó chưa ? Vấn đề này đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong phiên họp tháng 7/2009 để cho ý kiến.

- Về khảo sát căn cứ Khu VI trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước: Thống nhất giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm đầu mối tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ này.

Ngoài thành phần theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, mời thêm đồng chí Lê Văn Hiền - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thuận Hải (cũ), Chính uỷ Quân khu VI trong kháng chiến chống Mỹ và một số đồng chí cán bộ do đồng chí Lê Văn Hiền giới thiệu cùng tham gia.

Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2009 để các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc biết, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận;

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký và đóng dấu)


Lê Tấn Lai


tải về 37.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương