VIỆt nam dân chủ CỘng hòAtải về 23.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích23.69 Kb.
#21930

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********


VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 494-KHKT/QĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1975

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 494-KHKT/QĐ NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1975 BAN HÀNH 14 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚCCHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp.

Điều 1: Nay ban hành 14 (mười bốn) tiêu chuẩn Nhà nước về hạt giống lạc; phương pháp giám định trâu, bò giống; thép cán; thuật ngữ kim loại học và công nghệ nhiệt luyện; tên gọi và nguyên tắc đặt ký hiệu của kim loại; phương pháp thử nấm mốc cho các sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử (danh mục kèm theo).

Điều 2: Tuỳ theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực và phạm vi áp dụng, tất cả các tiêu chuẩn trên phải được nghiêm chỉnh thực hiện trong các ngành, các địa phương có liên quan.

 

Lê Khắc

(Đã ký)


 

DANH MỤC

 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC


(Kèm theo Quyết định số 494-KHKT/QĐ ngày 16/10/1975)

Thứ tự

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên gọi

Hình thức

Ngày có hiệu lực

Phạm vi áp dụng

1

TCVN.1648-75

Hạt giống lạc. Phân cấp chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Chính thức áp dụng

1-7-1976

Tất cả các ngành, các địa phương

2

TCVN.1649-75

Trâu bò giống. Phương pháp giám định

-nt-

-nt-

-nt-

3

TCVN.1650-75

Thép cán nóng. Thép tròn. Cỡ, thông số, kích thước

-nt-

-nt-

-nt-

4

TCVN.1651-75

Thép cán nóng. Thép cốt bêtông

-nt-

-nt-

-nt-

5

TCVN.1652-75

Thép cán nóng. Ray đường sắt hẹp. Cỡ, thông số, kích

thước.


-nt-

-nt-

-nt-

6

TCVN.1653-75

Thép cán nóng. Ray đường sắt hẹp.Yêu cầu kỹ thuật.

-nt-

-nt-

-nt-

7

TCVN.1654-75

Thép cán nóng. Thép chữ C. Cỡ, thông số, kích thước

-nt-

-nt-

-nt-

8

TCVN.1655-75

Thép cán nóng. Thép chữ I. Cỡ, thông số, kích thước

-nt-

-nt-

-nt-

9

TCVN.1656-75

Thép cán. Thép góc cạnh đều. Cỡ, thông số, kích thước

-nt-

-nt-

-nt-

10

TCVN.1657-75

Thép cán. Thép góc không đều cạnh. Cỡ, thông số, kích thước

-nt-

-nt-

-nt-

11

TCVN.1658-75

Kim loại và hợp kim. Tên gọi

Khuyến khích

 

-nt-

12

TCVN.1659-75

Kim loại và hợp kim. Nguyên tắc đặt ký hiệu

Chính thức

1-7-1976

-nt-

13

TCVN.1660-75

Kim loại học và công nghệ nhiệt luyện. Thuật ngữ

Khuyến khích

 

-nt-

14

TCVN.1661-75

Phương pháp thử nấm mốc cho các sản phẩm kỹ thuật điện và điện tử.

Chính thức

1-7-1976

-nt-

 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 23.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương