Ubnd tỉnh yên bái sở VĂn hoá, thể thao và du lịCHtải về 26.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích26.08 Kb.
#657

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 05 /KH-VHTTDLCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcYên Bái, ngày 04 tháng 01 năm 2016KẾ HOẠCH CHI TIẾT

Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/ 2016)

Căn cứ Kế hoạch số 1409/KH-VHTTDL ngày 18/12/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch chi tiết tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao với những nội dung sau:I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Thể thao Việt Nam nói chung và Thể thao Yên Bái nói riêng; Những đóng góp của thể thao Yên Bái vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh những năm qua.

- Động viên tinh thần cán bộ công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài trong toàn ngành vui tươi phấn khởi trong công tác, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016 và nhũng năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.II. NỘI DUNG.

1. Các hoạt động tuyên truyền:

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình làm các phóng sự về phong trào tập luyện và thi đấu thể thao của các địa phương, các dân tộc trong tỉnh, công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên thành tích cao và kết quả đạt được trong những năm qua phát trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái và tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Báo Yên Bái, cổng thông tin điện tử của tỉnh đưa các tin, bài viết và các hình ảnh về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao của tỉnh.

- Xuất bản cuốn kỷ yếu “ Thể thao Yên Bái 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành”.2. Lễ kỷ niệm:

- Thời gian: 8h00 ngày 27/3/2016

- Địa điểm: Rạp Yên Ninh – thành phố Yên Bái.

- Chương trình buổi Lễ gồm:

+ Văn nghệ chào mừng

+ Ổn định tổ chức (Tuyên bố lý do giới thiệu Đại biểu)

+ Diễn văn kỷ niệm

+ Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh

+ Phát biểu của đại diện CLB hưu trí ngành TDTT

+ Phát biểu của Đoàn thanh niên đang công tác trong lĩnh vực TDTT

+ Phát biểu của Lãnh đạo Sở.

+ Công tác thi đua khen thưởng.

+ Kết thúc buổi gặp mặt (mời các Đại biểu dự bữa cơm thân mật)

3. Thành phần tham dự Lễ kỷ niệm:

+ Lãnh đạo tỉnh;

+ Lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;

+ Lãnh đạo phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã, thành phố;

+ Câu lạc bộ hưu trí ngành TDTT; đại diện CLB hưu trí ngành Văn hóa;

+ Lãnh đạo ngành TDTT qua các thời kỳ;

+ Các đ/c Lãnh đạo Sở;

+ Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

+ Cán bộ viên chức trường Trung cấp TDTT, Trung tâm TDTT tỉnh;

+ Đại diện vận động viên tiêu biểu;

+ Các đồng chí đã công tác trong ngành TDTT trước đây, hiện đang công tác tại các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng Sở:

- Lập danh sách Đại biểu mời trình Lãnh đạo Sở; Phát hành giấy mời, đón tiếp Đại biểu dự buổi Lễ; dự toán kinh phí và tổ chức ăn trưa cho các Đại biểu.

- Phối hợp với Đoàn Nghệ Thuật chuẩn bị Hội trường cho buổi Lễ.

2. Phòng Nghiệp vụ TDTT:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức buổi Lễ, phối hợp với phòng tổ chức cán bộ lập tờ trình đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bức cờ thêu tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao.

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Yên Bái làm các phóng sự, tin, bài để tuyên truyền trước ngày 27/3. Phóng sự về quá trình xây dựng, phát triển của thể thao Yên Bái những năm qua phát trong thời gian tổ chức buổi Lễ.

- Phối hợp với Văn phòng đón tiếp Đại biểu.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo trong buổi gặp mặt.3. Phòng tổ chức cán bộ:

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ TDTT lập tờ trình đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tặng bức cờ thêu nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao.4. Đoàn nghệ thuật tỉnh:

- Phối hợp với văn phòng Sở chuẩn bị Hội trường cho Lễ kỷ niệm.

- Chỉ trì xây dựng Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ (Thời lượng 30 phút) báo cáo Lãnh đạo Sở phê duyệt.

5. Trung tâm Văn hóa tỉnh:

- Xây dựng ma két trang trí tại địa điểm rạp Yên Ninh; Dự kiến hệ thống băng zôn tuyên truyền trên các trục đường khu vực Trung tâm TDTT.

6. Chi đoàn thanh niên Văn phòng Sở:

- Cử đại diện phát biểu tại buổi Lễ.- Phối hợp với Đoàn nghệ thuật chuẩn bi chương trình văn nghệ chào mừng.

7. Các đơn vị trực thuộc Sở:

- Các đồng chí lãnh đạo có mặt đông đủ dự buổi Lễ; Treo băng zôn tại trụ sở làm việc với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao 27/3/1946 – 27/3/2016).

- Ngoài các nhiệm vụ trên các phòng, đơn vị còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo Sở phân công.

Trên đây là Kế hoạch chi tiết tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao. Yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở VHTTDL;

- Các phòng, các đơn vị thuộc Sở.

- Lưu: VT, NVTDTT.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Nguyễn Văn Tiếntải về 26.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương