Trung tâm giáo dục thưỜng xuyên thông báOtải về 13.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.32 Kb.
#22322
    Điều hướng trang này:
  • 3 ngày

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬNTRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
THÔNG BÁO

(V/v tổ chức thi trả nợ)
Phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế-Luật đã xếp lịch thi trả nợ theo đơn đề nghị của sinh viên lớp Luật dân sự như sau:

STT

MÔN THI

NGÀY THI

Số tín chỉ

1

Những vấn đề chung về luật dân sự

06/12/2015

03

2

Logic học

03

3

Xã hội học pháp luật

10/01/2016

02

4

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

04

5

Lịch sử nhà nước và pháp luật

06/3/2015

03

6

Tin học

03

- Giờ thi: theo dõi lịch thi hàng tháng.

- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

- Đóng lệ phí thi trả nợ tại phòng kế toán. Mức thu: 330.000đ/tín chỉ.

- Thời gian nộp : Hạn chót nộp là trước ngày thi 3 ngày . Khi đi thi nhớ mang theo biên lai thu tiền.

Chú ý: Sinh viên sẽ không được dự thi nếu không mang theo biên lai thu tiền khi vào phòng thi.

Phan thiết, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Giáo viên chủ nhiệm


Đinh Huỳnh Hồng Hạnh
tải về 13.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương