Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôitải về 6.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.08.2017
Kích6.29 Kb.
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi Artemia
Mục tiêu

Nhằm giúp học viên nắm kỹ thuật căn bản và kỹ năng thực hành nuôi và sử dụng Artemia để áp dụng thành công vào thực tế sản xuất.


Chương trình tập huấn
Lý thuyết (2 ngày)

 • Đặc điểm sinh học sinh sản Artemia

 • Kỹ thuật nuôi Artemia thu trứng bào xác trên ruộng muối

 • Kỹ thuật nuôi sinh khối Artemia

 • Kỹ thuật xử lý trứng và đóng hộp

 • Kỹ thuật cho nở và giàu hóa Artemia

 • Đánh giá chất lượng Artemia

Thực hành (30 ngày)

 • Thiết kế, chuẩn bị hệ thống bể

 • Xử lý nước

 • Thả giống

 • Chăm sóc

 • Thu trứng

 • Xử lý trứng và đóng hộp

 • Cho nở và giàu hóa Artemia

Số lượng: 2-10 người / khóaHọc viên: Nông dân tiên tiến, kỹ thuật viên các trại thủy sản, cán bộ địa phương.
Thời gian: Tháng 1-5 hằng năm hay theo nhu cầu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương