HƯỚng dẫn cách tra cứu mã SỐ tài liệu tham khảo trong hệ thống thư viện trưỜng đẠi học cần thơ Thuật ngữtải về 69.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích69.19 Kb.
HƯỚNG DẪN CÁCH TRA CỨU MÃ SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Thuật ngữ

 • Mã đăng ký cá biệt: như số “chứng minh nhân dân” của tài liệu, mỗi tài liệu có một số để quản lý và biết được tài liệu đó được lưu trữ ở đâu trong hệ thống thư viện trường

 • Mã số phân loại của tài liệu: để biết vị trí của quyển tài liệu ở trên kệ trong kho lưu giữ tài liệu

 • OPAC: là cở sở dữ liệu thư mục trực tuyến để tìm tài liệu trong hệ thống thư viện trường


Mục 9. Thông tin tài liệu tham khảo của học phầnThông tin về tài liệu

Số đăng ký cá biệt

 1. Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp / Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (đồng chủ biên) .− Hà Nội: Lao động - Xã hội, 2002 .− 435 tr., 21 cm .− 658.4012/ Đ450

MOL.044240, MOL.044241, CN.012604, CN.012605, MON.117035

 1. Mác - Ăngghen Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báo chí xuất bản / Vũ Duy Thông chủ biên .− Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2004 .− 387 tr., 22 cm .− 070.5/ Th455

MOL.032069, MOL.032063, BMML.000864, MON.015377

 1. Những chiến lược kinh doanh: Phương pháp cạnh tranh dành chiến thắng / Mạnh Linh .− Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2005 .− 346 tr., 21 cm .− 658.4014/ M107

MOL.000141, MOL.000142, MON.002335

 1. Quản lý và phát triển báo chí xuất bản = Management and development for journalism - publication / Lê Thanh Bình.− Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2004 .− 350 tr., 19 cm .− 352.748/ B312

LUAT.001514

Để tìm kiếm tài liệu tham khảo cho các học phần, thực hiện như sau:

  1. Vào trang OPAC của Trung tâm Học liệu:  1. Chọn mục Tra cứu:  1. Chọn mục Tra cứu nhanh  1. Nhập vào tiêu chí tìm kiếm theo nhan đề tên tài liệu tham khảo cần lấy mã số  1. Kết quả tìm kiếm  1. Click chọn mục  1. Copy đầy đủ thông tin về tài liệu mà Quý thầy/cô muốn đưa vào danh mục tài liệu tham khảo, bao gồm cả mã số phân loại và mã số đăng ký cá biệt vào danh mục tài liệu tham khảo của đề cương môn học.

Ví dụ:

1.

Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp / Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (đồng chủ biên). - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2002
Số thứ tự trên kệ sách: 658.4012/ Đ450

   Trạng thái 

   Giáo trình chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Mã quyển TL

MFN

Nơi Lưu Trữ

Trạng thái

CN.012604

122158

Khoa Công nghệ

Trong kho sẵn sàng cho mượn

CN.012605

122158

Khoa Công nghệ

Trong kho sẵn sàng cho mượn

DIG.002134

122158

TTHL-Tài liệu học phần-Tầng 3

Trong kho sẵn sàng cho mượn

MOL.044240

122158

VN-Tài liệu mượn-Tầng 2

Trong kho sẵn sàng cho mượn

MOL.044241

122158

VN-Tài liệu mượn-Tầng 2

Trong kho sẵn sàng cho mượn


DANH MỤC MÃ ĐĂNG KÝ CÁ BIỆT CỦA TÀI LIỆU

ĐANG ĐƯỢC LƯU GIỮ TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1. Tài liệu tại Trung tâm Học liệu

Ký hiệu

Vị trí lưu giữ

Diễn giải

AV

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu Nghe nhìn

FAO

Trung tâm học liệu – Tầng 3

Tài liệu của Tổ chức Nông lương thế giới

IRRI

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu của Tổ chức lúa gạo thế giới

LIB

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu nghiệp vụ Thông tin – Thư viện

MC

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu của GS Gene tặng

MOL

Trung tâm Học liệu – Tầng 2

Tài liệu mượn

MON

Trung tâm Học liệu – Tầng 2

Tài liệu đọc tại chỗ

OMS

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (Tiếng pháp)

REF

Trung tâm Học liệu – Tầng 1

Tài liệu tham khảo – Từ điển chuyên ngành, atlas, bách khoa toàn thư,…

RES

Trung tâm Học liệu – Tầng 2

Tài liệu dành riêng – Giáo trình phục vụ các học phần giảng dạy của ĐHCT

SER

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Báo, tạp chí

THE

Trung tâm Học liệu – Tầng 1

Luận văn

WB

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu của Ngân hàng thế giới

WHO

Trung tâm Học liệu – Tầng 3

Tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (Tiếng anh)

2. Tài liệu tại thư viện các Khoa, Bộ môn, Viện

Ký hiệu

Vị trí lưu giữ

Diễn giải

BMML

Khoa Khoa học Chính trị
CN

Khoa Công Nghệ
CNTT

Khoa CNTT & TT
ED

Bộ môn Anh văn – Khoa Sư phạm
GDQP

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng
GDTC

Bộ môn Giáo dục Thể chất
KT

Khoa Kinh tế & QTKD
KH

Khoa Khoa học Tự nhiên
LUAT

Khoa Luật
MDI

Viện nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long
MT

Khoa Môi trường & TNTN
NN

Khoa Nông nghiệp & SHƯD
SP

Khoa Sư phạm
SUB

Câu lạc bộ Pháp văn - Khoa Sư Phạm
TS

Khoa Thuỷ sản
3. Tài liệu tại các Phòng, Ban chức năng

Ký hiệu

Vị trí

Diễn giải

BGH

Văn phòng Ban Giám hiệu
CFL

Trung tâm Ngoại ngữ
CTCT

Phòng Công tác Chính trị
CTSV

Phòng Công tác Sinh viên
HCTH

Phòng Kế hoạch Tổng hợp
HTQT

Phòng Hợp tác Quốc tế
PGV

Phòng Đào tạo
PTV

Phòng Tài vụ
QLCT

Ban Quản lý Công trình
QLKH

Phòng Quản lý Khoa học
QTTB

Phòng Quản trị Thiết bị
STIC

TT. Thông tin & QT Mạng
TCCB

Phòng Tổ chức Cán bộ
TTDV

Trung tâm Dịch vụ
VPCD

Văn phòng Công Đoàn
VPD

Văn phòng Đoàn TNCSHCM
VPDU

Văn phòng Đảng ủy
NGOÀI NHỮNG TÀI LIỆU CÓ TRONG HỆ THỐNG THƯ VIỆN TRƯỜNG QUÝ THẦY/CÔ CÓ THỂ CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CÁC HỌC PHẦN NHƯ SAU:
Cách 1:

Những tài liệu do quý thầy cô tự tìm được trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, gởi trực tiếp đến Trung tâm Học liệu ở dạng điện tử hoặc dạng in ấn (nếu ở dạng in ấn, TTHL sẽ chuyển dạng số đưa lên website tài liệu tham khảo học phần ở dạng số và bản in sau khi số hóa sẽ được lưu giữ trên kho phục vụ sinh viên).


Cách 2:

Quý thầy/cô có thể truy cập vào các CSDL mà TTHL đã mua quyền truy cập hoặc là thành viên đăng ký quyền sử dụng miễn phí để quý thầy/cô nghiên cứu. Nếu thấy tài liệu nào phù hợp, quý thầy/cô vui lòng tải về và gởi cho TTHL để đưa vào website tham khảo học phần dạng số hóa.

Quý thầy/cô truy cập vào địa chỉ sau đây

http://www.lrc.ctu.edu.vn/huong-dan-ky-nang-thong-tin-truc-tuyen.html

Thông tin Liên hệ

Thắc mắc về tài khoản và cách thức truy cập, tìm kiếm tài liệu  • Tổ Dịch vụ Thông tin, tầng 2, Trung tâm Học liệu

  • Chịu trách nhiệm: Tổ trưởng Nguyễn Thị Kim Tri

  • Email: ntktri@ctu.edu.vn

  • Điện thoại: 0710 3 872 253

Nhận tài liệu tham khảo của Quý thầy/cô để xây dựng bộ sưu tập  • Tổ Tài nguyên Thông tin, tầng 3, Trung tâm Học liệu

  • Chịu trách nhiệm: Tổ trưởng Võ Duy Bằng

  • Email: vdbang@ctu.edu.vn

  • Điện thoại: 0710 3 872 256
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương