Thông tư hướng dẫn tính mức lương cơ bản mớitải về 17.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích17.95 Kb.
#307

Thông tư hướng dẫn tính mức lương cơ bản mới


Ngày 16/5/2012, Liên Bộ Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2012/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 được tính như sau:Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Công thức tính mức lương:Mức lương
thực hiện từ 01/5/2012

=

Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng

x

Hệ số

lương


hiện hưởng

Công thức tính mức phụ cấp:

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung:Mức phụ cấp

thực hiện từ 01/5/2012=

Mức lương

tối thiểu chung

1.050.000 đồng/tháng


x

Hệ số

phụ cấp


hiện hưởng

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức

phụ cấp


thực hiện

từ

01/5/2012=


Mức

lương


thực hiện từ 01/5/2012

+


Mức phụ cấp chức vụ

lãnh đạo


thực hiện từ

01/5/2012

(nếu có)


+

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 01/5/2012

(nếu có)


x

Tỷ lệ

% phụ cấp được hưởng theo quy định- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 01/5/2012

=

Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng

x

Hệ số chênh

lệch bảo lưu

hiện hưởng

(nếu có)


Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tính theo công thức sau:

Mức hoạt động

phí thực hiện từ 01/5/2012=

Mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng

x

Hệ số

hoạt động phí

theo quy định


Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này được tính theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.* Xem chi tiết Thông tư số 01/2012/TTLT-BNV-BTC tại đây./.

Kiều Liên
Каталог: images
images -> Hướng dẫn sử dụng Dropbox Để sử dụng được Dropbox
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs

tải về 17.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương