THÔng báo lịch thi lớp học lạItải về 4.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích4.7 Kb.
THÔNG BÁO

LỊCH THI LỚP HỌC LẠI

1. THI LÝ THUYẾT DƯỢC LÝ 1 LỚP HỌC LẠI CHÍNH QUI & VLVH

  • LỚP CHÍNH QUI:

    • KIỂM TRA 15P & 1T LÚC 16H00 NGÀY 24/7/2009 TẠI 436 HÀMTỬ)

    • THI NGÀY 25/7/2009 LÚC 16H00 TẠI 540 HÀM TỬ

  • LỚP VỪA LÀM VỪA HỌC:

    • KIỂM TRA 15P & 1T LÚC 17H30 NGÀY 25/7/2009 TẠI 540 HÀM TỬ

    • THI NGÀY 25/7/2009 LÚC 18H00 TẠI 540 HÀM TỬ

2. HỌC LẠI MÔN BẢO QUẢN: 16H00 NGÀY 23/7/2009 TẠI 540 HÀM TỬ

3. THI QUẢN LÝ DƯỢC: LỚP HỌC LẠI 15H00 NGÀY 25/7/2009 TẠI 540 HÀM TỬ

4. THI MÔN LÝ THUYẾT KIỂM NGHIỆM: 16H00 NGÀY 29/7/2009 TẠI 540 HÀM TỬCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương