Thcs tam hưNGtải về 119.5 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2023
Kích119.5 Kb.
#54098
1   2
Đề Đáp án Vật lý KS HSG 8 lần 1 (28-2- 2022)

ĐÁP ÁN CHẤM MÔN VẬT LÝ 8Câu 1a. (2đ)Gọi t1, t2 lần lượt là tổng thời gian xe 1 và xe 2 đi hết quãng đường.

  • Đối với xe thứ nhất : t1 = L/2m + L/2n = L(m+n)/2mn

  • Đối với xe thứ 2 : L = m.t2/2 + n.t2/2  t2 = 2L/(m+n)

Δt = t1 – t2 = L(m+n)/2mn - 2L/(m+n) = L(m - n)2/2m.n(m+n) > 0  t1 > t2 .
Vậy xe 2 đến B trước và trước một khoảng Δt = L(m - n)2/2m.n(m+n)

0,5
0,5


0,5
0,5b. (2đ)Khi xe 2 đến B thì xe 1 còn cách B một khoảng s.
Có 3 trường hợp xảy ra :

  • TH 1 : Khi xe 2 đến B thì xe 1 đang ở nửa quãng đường đầu .  s > L/2.

Mà s = L – v1.t2 >L/2  v2 > 3v1.

  • TH 2 : Khi xe 2 đến B thì xe 1 đang ở chính giữa quãng đường  s = L/2.

Mà s = L – v1.t2 =L/2  v2 = 3v1.

  • TH 3: Khi xe 2 đến B thì xe 1 đang ở nửa quãng đường sau .  s < L/2.

Mà s = v2. Δt < L/2  v2 < 3v1.

0,5

0,5

0,5
0,5

Câu 2.Từ hình ta có

PA = PC => H1d2 + h1d1 = h3d3 (1)


PB = PC => H2d2 + h2d1 = h3d1 (2)
Do Vnước không đổi: h1 + h2 + h3 = 3h (3)
Từ (1) : h1 = h3 – H1. Từ (2) : h2 = h3 – H2
Thay vào (3) : h3 – H1 + h3 - H2 + h3

    • 3h3 – 3h = ( H1 + H2) Thay vào tính

    • Nước ở ống giữa dâng lên 32 cm
0,5

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25


0.5

0.5


Câu 31. Giấy cháy ở nhiệt độ vài trăm độ. Ngọn lửa của bếp đốt bằng hơi dầu hỏa có nhiệt độ cao hơn 1500oC.
Nhưng khi có nước, nhiệt độ của giấy không vượt quá 100oC (áp suất bình thường).
Bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa luôn bị nước hấp thụ. Như vậy nhiệt độ của giấy thấp hơn nhiệt độ chuẩn mà nó có thể bốc cháy được.
2. a) Gió thổi sẽ đẩy các lớp phân tử nước nằm trên mặt gần bề mặt chất lỏng khiến các phân tử bên trong chất lỏng chuyển động dễ thoát ra ngoài hơn.
b) Khi nhiệt độ tăng, các phân tử có vận tốc và động năng lớn nên dễ thoát ra khỏi chất lỏng.

0,5

0,5


0,5
0,75
0,75

Câu 4
a . Vẽ ảnh S1 của S qua G1.
Vẽ ảnh S2 của S1 qua G2.
Nối S2A cắt G2 tại K.
Nối KS1 cắt G1 tại I.
Vẽ đường đi của tia sáng
S - I – K - A
b. Vì G1 vuông góc với G2; S1 đối xứngvới S; S2 đối xứng với S1 nên S2S đi qua O
Để có được tia sáng như câu a) thì S2A phải cắt G2 tại K
Vì S, G1, G2 cố định nên S2S cũng cố định. Do đó A phải nằm trên tia Sx song song với G2 như hình vẽ( A không thể nằm trên đoạn SN trừ S )
c) Tổng đường đi của tia sáng SIKA là s = SI +IK +KA = S1I +IK + KM = S1M
= = =
Vậy thời gian truyền của tia sáng từ S tới A như câu a) là t=

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

Câu 5 (A) (B)
1.
+ h = 2 mm = 0,2 cm. Khi đó cột nước ở
2 nhánh dâng lên là 2.h = 0,4 cm
+ Quả cầu nổi nên lực đẩy Acsimet mà nước
tác dụng lên quả cầu bằng trọng lượng của quả cầu ;
gọi tiết diện của mỗi nhánh là S, ta có P = FA  10.m = S.2h.dn
 10.m = S.2h.10Dn  S = 50cm2
+ Gọi h’ (cm) là độ cao của cột dầu thì md = D.Vd = D.S.h’  h’ = 2,5cm
Xét áp suất mà dầu và nước lần lượt gây ra tại M và N, từ sự cân bằng áp suất này ta có độ cao h’’ của cột nước ở nhánh B . Độ chênh lệch mực chất lỏng ở hai nhánh là : h’ - h’’ = 0,5cm.
2.a. Gọi h1, h2 lần lượt là độ cao cột nước và cột thủy ngân trong ống.
Do nước và thủy ngân có cùng khối lượng, tiết diện đáy ống không đổi nên.
p1 = p2  d1h1 =d2h2  h1 = 13,6h2 . và h1 + h2 = 94 cm
 h1 = 6392/73 cm; h2 = 470/73cm
b. Áp suất do chất lỏng tác dụng lên đáy bình là:
p = 2 p1 = 2.10000. 6392/7300 = 17512,3 pa

0 5

0,5

0,5
0,5


0,5

0,75

0,75


Câu 6.Bước 1: Treo vật vào lực kế.
Đo số chỉ của lực kế khi vật ở trong không khí (P1)
Nhúng chìm vật trong nước. Đọc số chỉ của lực kế khi vật bị nhúng chìm (P2)
Bước 2: Thiết lập phương trình:
Gọi thể tích của vật là V, lực đẩy Acsimet khi vật ngoài không khí là PA1 và khi vật ở trong nước là FA2
Khi vật trong không khí: P1 = P - FA1 = P - 10D1V (1)
Khi vật được nhúng chìm trong nước: P2 = P - FA2 = P - 10D2V (2
Từ (1) và (2); (3)
Từ (1) và (3):
Khối lượng của vật: Khối lượng riêng:

0,5

0,5

0,5

0,5
( Nếu học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
tải về 119.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương