QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”tải về 0.95 Mb.
trang16/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.95 Mb.
#543
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

2.29Quy hoạch cấp điện vùng


 1. Phụ tải điện

Trong các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, phụ tải điện gồm: phụ tải điện các đô thị, các điểm dân cư nông thôn, các khu kinh tế, các khu đặc thù, các khu sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp) có qui mô lớn có trong vùng quy hoạch.

 1. Nguồn điện

 • Với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng đô thị lớn, nguồn điện là các nhà máy điện hoặc các trạm biến áp nguồn từ 220KV trở lên; lưới điện truyền tải từ 220KV trở lên có khả năng cung cấp cho vùng.

 • Với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, nguồn điện là các nhà máy điện, các trạm biến áp nguồn từ 110KV trở lên; lưới điện truyền tải từ 110KV trở lên có khả năng cung cấp cho vùng.

 • Với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, nguồn điện là các trạm biến áp nguồn từ 35KV trở lên; lưới điện từ 35KV trở lên có khả năng cung cấp cho vùng.

 1. Lưới điện

 • Đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh: quy hoạch lưới điện từ 220KV trở lên.

 • Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh: quy hoạch lưới điện từ 110KV trở lên.

 • Đồ án quy hoạch vùng huyện, liên huyện: quy hoạch lưới điện từ 22KV trở lên.2.30Quy hoạch cấp điện đô thị

2.30.1Quy hoạch chung cấp điện


 1. Phụ tải điện

 • Trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, phụ tải điện gồm phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện công trình công cộng và dịch vụ công cộng, phụ tải điện sản xuất (công nghiệp, nông nghiệp v.v...) có trong đô thị. Mỗi loại phụ tải điện được dự báo trên cơ sở các chỉ tiêu cấp điện.

 • Khi lập các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, các chỉ tiêu cấp điện tối thiểu được quy định trong các bảng dưới đây.

Bảng 7.1: Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người)

TT

Chỉ tiêu

Giai đoạn đầu

(10 năm)

Giai đoạn dài hạn

(sau 10 năm)

Đô thị loại đặc biệt

Đô thị loại I

Đô

thị loại

II-III

Đô

thị loại

IV-V

Đô thị loại đặc biệt

Đô thị loại I

Đô thị

loại

II-III

Đô thị loại

IV-V

1

Điện năng (KWh/người.năm)

1400

1100

750

400

2400

2100

1500

1000


2

Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)

2800

2500

2500

2000

3000

3000

3000

3000

3

Phụ tải (W/người)

500

450

300

200

800

700

500

330


Bảng 7.2: Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộngLoại đô thị

Đô thị loại đặc biệt

Đô thị loại I

Đô thị loại II-III

Đô thị loại IV-V

Điện công trình công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)

50

40

35

30
 • Chỉ tiêu điện công nghiệp (sản xuất công nghiệp, kho tàng): đối với các khu công nghiệp đã có, nhu cầu cấp điện được dự báo theo yêu cầu thực tế đang sử dụng hoặc dự kiến mở rộng. Đối với các khu công nghiệp dự kiến xây dựng mới, chưa biết quy mô, công suất của từng nhà máy xí nghiệp, chỉ biết quy mô đất xây dựng, các chỉ tiêu quy định tại bảng 7.3.

Bảng 7.3: Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng

TT

Loại công nghiệp

Chỉ tiêu (KW/ha)

1

Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng

350

2

Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí

250

3

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt

200

4

Công nghiệp giầy da, may mặc

160

5

Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp

140

6

Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp

120

7

Kho tàng

50

Đối với các khu, cụm công nghiệp khi biết quy mô công suất của từng nhà máy, xí nghiệp, nhu cầu cấp điện cần được dự báo theo suất tiêu hao điện năng trên đơn vị sản phẩm. 1. Nguồn điện: các nhà máy điện và các trạm biến áp nguồn từ 110KV trở lên.

 2. Lưới điện được phân theo cấp đô thị như sau:

 • Đối với các đô thị từ loại I đến loại đặc biệt, quy hoạch lưới điện từ 110KV trở lên cho toàn đô thị, qui hoạch lưới điện từ 22KV trở lên cho từng quận, huyện.

 • Đối với các đô thị còn lại, quy hoạch từ lưới 22KV trở lên cho toàn đô thị.

2.30.2Quy hoạch chi tiết cấp điện


 1. Quy hoạch cấp điện:

 • Phụ tải điện, bao gồm: phụ tải điện sinh hoạt, phụ tải điện của từng công trình công cộng, phụ tải điện sản xuất(nếu có), phụ tải điện khu cây xanh-công viên, phụ tải điện chiếu sáng công cộng. Phụ tải điện được tính toán trên cơ sở các chỉ tiêu cấp điện, chỉ tiêu cấp điện tính toán không nhỏ hơn các chỉ tiêu trong các bảng sau:

Bảng 7.4: Chỉ tiêu điện sinh hoạt (theo hộ)

Đặc điểm khu dân cư

Chỉ tiêu (kW/hộ)

Khu nhà ở thấp tầng (1÷2 tầng) cải tạo hoặc xây mới

2

Khu nhà liền kề hoặc khu chung cư cao 45 tầng

3

Khu nhà chung cư cao tầng (9 tầng)

4

Khu nhà ở biệt thự

5

Bảng 7.5: Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ (khi có dự báo quy mô xây dựng các công trình)

TT

Tên phụ tải

Chỉ tiêu cấp điện

1

Văn phòng- Không có điều hòa nhiệt độ

20W/m2 sàn
- Có điều hòa nhiệt độ

30W/m2 sàn

2

Trường học- Nhà trẻ, mẫu giáo+ Không có điều hòa nhiệt độ

0,15kW/cháu
+ Có điều hòa nhiệt độ

0,2kW/cháu
- Trường học phổ thông+ Không có điều hòa nhiệt độ

0,1kW/HS
+ Có điều hòa nhiệt độ

0,15kW/HS
- Trường đại học+ Không có điều hòa nhiệt độ

15W/m2 sàn
+ Có điều hòa nhiệt độ

25W/m2 sàn

3

Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ+ Không có điều hòa

20W/m2 sàn
+ Có điều hòa

30W/m2sàn

4

Nhà nghỉ, khách sạn- Nhà nghỉ, khách sạn hạng 1 sao

2kW/giường
- Khách sạn hạng 23 sao

2,5kW/giường
- Khách sạn hạng 45 sao

3,5kW/giường

5

Khối khám chữa bệnh (công trình y tế)- Bệnh viện cấp quốc gia

2,5kW/giường bệnh
- Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố

2 kW/giường bệnh
- Bệnh viện cấp quận, huyện

1,5 kW/giường bệnh

6

Rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc- Có điều hòa nhiệt độ

25 W/m2

Bảng 7.6: Trị số độ chói, độ rọi các loại đường phốCấp đường phố

Loại đường phố

Tốc độ thiết kế

(Km/h)

Độ chói tối thiểu

( Cd/m2)

Độ rọi tối thiểu

(Lx)

Cấp đô thị

1.Đường cao tốc


- Cấp 120

120

1,5
- Cấp 100

100

1,2
- Cấp 80

80

1,0
2. Đường trục chính đô thị

80÷100

1,2
3. Đường chính đô thị

80÷100

1,0
4. Đường liên khu vực

60÷80

0,8
Cấp khu vực

5. Đường chính khu vực

50÷60

0,6
6. Đường khu vực

40÷50

0,4
Cấp nội bộ

7. Đường phân khu vực

40

0,2÷0,4
8. Đường nhóm nhà ở, vào nhà

20÷30
5

Bảng 7.7: Độ rọi cho các loại đường đi xe đạp, đi bộ.TT

Loại đường

Độ rọi (Lx)

1

Đường đi bộ tại các trung tâm đô thị

5

2

Đường giành cho người đi xe đạp, đi bộ ở các khu vực khác với lưu lượng người qua lại:
a

- Cao

3

b

- Trung bình

1,5

c

- Thấp

1

3

Vỉa hè đường có mặt cắt ngang lớn hơn 5m

3

Bảng 7.8: Độ rọi chiếu sáng công viên, vườn hoaTT

Đối tượng chiếu sáng

En (lx)

Công viên

Vườn hoa

1

Cổng


- Cổng vào chính

7

-
- Cổng vào phụ

5

-

2

Đường dạo


- Đường trục chính

5

3
- Đường nhánh, đường dạo có nhiều cây xanh

2

1

3

Sân tổ chức các hoạt động ngoài trời

5

5Bảng 7.9: Quy định độ rọi và độ chói chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc

TT

Vật liệu bề mặt công trình

Độ rọi (Lx)

Độ chói (Cd/m2)

1

Đá hoa, gạch men trắng

20

3

2

Gạch, sơn màu vàng nhạt

30

5

3

Đá xám, tường xi măng

50

5

4

Gạch, sơn màu nâu nhạt

50

5

5

Đá granít hồng

50

5

6

Bê tông xây dựng

75

8

7

Gạch đỏ

100

8

8

Đá đen, gra-nit xám, sơn xám

100

8

9

Gạch, sơn thẫm mầu

150

8
 • Nguồn điện được xác định theo quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được duyệt.

 • Lưới điện: quy hoạch lưới điện cao áp, lưới điện trung áp 22KV, lưới điện hạ áp 0,4KV, lưới chiếu sáng đường phố, lưới chiếu sáng công viên, vườn hoa, chiếu sáng mặt ngoài các công trình kiến trúc đặc biệt, các công trình văn hoá, nghệ thuật (tượng đài, đài phun nước, các cây cầu bắc qua sông lớn...), chiếu sáng trang trí đường phố, trong công viên, vườn hoa.

 1. Chiếu sáng đô thị bao gồm: chiếu sáng đường đô thị, chiếu sáng công viên, vườn hoa, chiếu sáng trang trí (trang trí đường phố, cây xanh, thảm cỏ, trang trí cầu bắc qua sông lớn), chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc, tượng đài, đài phun nước (chiếu sáng mỹ thuật, quảng cáo, thông tin, tín hiệu).

 • Chiếu sáng đường đô thị gồm: chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ.

 • Các vỉa hè đường có mặt cắt ngang nhỏ hơn 5m tổ chức chiếu sáng chung với chiếu sáng đường, các vỉa hè có mặt cắt ngang lớn hơn 5m phải tổ chức chiếu sáng riêng.

 • Tất cả các loại đường trong đô thị có mặt cắt ngang lòng đường từ 1,5m trở lên đều được chiếu sáng nhân tạo.

 • Các đường dành cho xe cơ giới có mặt cắt ngang lòng đường từ 3,5m trở lên phải đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 7.6.

 • Chiếu sáng đường giành cho người đi xe đạp, đi bộ, các vỉa hè đường có mặt cắt ngang lớn hơn 5 m phải đảm bảo độ chói tối thiểu qui định tại bảng 7.7.

 • Chiếu sáng công viên, vườn hoa gồm: chiếu sáng cổng ra vào, chiếu sáng các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, chiếu sáng đường trong công viên, vườn hoa. Độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 7.8.

 • Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc: độ chói qui định tại bảng 7.9.

 • Chiếu sáng trang trí: chỉ áp dụng ở một số trục đường chính, nơi công cộng như công viên, vườn hoa, quảng trường trong những ngày lễ hội.Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH

tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương