Phiếu Ghi Danh (xin điền mỗi người một phiếu)tải về 105.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích105.64 Kb.
Phiếu Ghi Danh

(xin điền mỗi người một phiếu)
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 36 “NGŨ UẨN GIAI KHÔNG”

Penang, Malaysia

23.09.2017 – 28.09.2017


Họ / Tên (theo passport):

Nam : [ ]

Nữ : [ ]

Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :

Quốc Tịch :

Passport số :

Hết hạn ngày :

Địa chỉ :

Thành Phố :

Tiểu Bang:

Số vùng (Zip code) :

Quốc Gia:

Email:

Điện thoại nhà:

Đ.T. di-động :

Thuộc Thiền Đường / HAHVV :

Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Điện thoại:


Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hotel EQUATORIAL 23.09.2017 - 27.09.2017 cộng với 4 bữa ăn sáng,

3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)

*** Phòng DELUXE rộng 33 thước vuông , Phòng PREMIER rộng 41 thước vuông ***


Phòng
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Tổng Cộng

Phòng 2 người

Lọai Deluxe

Người Lớn

520 USD
Phòng 2 người

Loại Premier

Người Lớn

570 USDPhòng 1 người

Lọai Deluxe

Người Lớn

680 USD
Phòng 1 người

Loại Premier

Người Lớn

760 USD


ThứTối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.

*Chung phòng với 2 người lớn

390 USD


Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (6 ngày 5 đêm tại Hotel EQUATORIAL 23.09.2017 - 28.09.2017 cộng với 5

bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối trong 3 ngày đại hội, 1 bữa ăn tối hậu đại hội, 1 ngày đi tour)


Phòng
Lệ Phí Đại Hội & Tours cho 1 người

Tổng Cộng

Phòng 2 người

Lọai Deluxe

Người Lớn

640 USD
Phòng 2 người

Loại Premier

Người Lớn

700 USDPhòng 1 người

Lọai Deluxe

Người Lớn

830 USD
Phòng 1 người

Loại Premier

Người Lớn

920 USD


ThứTối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.

*Chung phòng với 2 người lớn

480 USDChỗ ở trước Đại Hội : Khách sạn Equatorial (giá phòng đã tính 16% thuế và thuế chính phủ địa phương,

bao gồm ăn sáng)
1 Đêm

mỗi người

Đêm

20.09.2017

Đêm

21.09.2017

Đêm

22.09.2017

Tổng Cộng

Phòng 2 người

Lọai Deluxe

40 USD

Phòng 2 người

Loại Premier

50 USD
Phòng 1 người

Lọai Deluxe

75 USD

Phòng 1 người

Loại Premier

90 USD
Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.

*Chung phòng với 2 người lớn

20 USD

Thứ

Tổng Cộng Lệ Phí

XIN LƯU Ý: Khách sạn rất ít phòng TWIN 2 giường nhỏ. Trường hợp hết phòng TWIN, xin ghi rõ loại phòng quý bạn muốn chọn, để ban ghi danh giữ chỗ cho kịp thời.Xin chọn loại phòng

King Room (1 giường đôi lớn)Twin Bed Room (2 giường nhỏ)


Nếu hết phòng Twin, quý bạn có thể ở phòng King 2 người hoặc đổi qua phòng 1 người

Phòng Non Smoking giới hạn, ưu tiên cho quý bạn ghi danh sớm


Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package ( đi tour hoặc không đi tour).

1

  1. Ghi Danh Đại Hội
  • Hạn chót Ghi Danh


Hạn chót ghi danh : 1 tháng 5 năm 2017 (Có thể hết chỗ sớm hơn)

Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 1 tháng 5 năm 2017, chúng tôi không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.

  • Thời hạn và cách đóng lệ phí

Xin quý bạn đóng tiền đợt 1 trước ngày 1 tháng 3 , 2017 để giữ chỗ.

Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng

có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.
Phòng
Đợt 1 đóng trước

1.03.2017

Đợt 2 đóng hết trước

1.05.2017

Phòng 2 người

Người Lớn

300 USD

Phần còn lại

Phòng 1 người

Người Lớn

500 USD

Phần còn lại
Trẻ em 3-12 t

200 USD

Phần còn lại


Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 1 tháng 5

năm 2017 vì BTC phải trả trước lệ phí cho Khách Sạn.


  • Chương trình sơ lược
Ngày

Chương Trình Sơ Lược

Bữa ăn

23.09.2017

Nhận Phòng sau 2 giờ chiều

Tối : Hướng dẫn tổng quát

Thiền chung

24.09.2017

Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;

Tu Học (sẽ có chi tiết sau).

Tối: Tu Học;

Thiền chung.3 bữa ăn

Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn

25.09.2017

Tu Học (sẽ có chi tiết sau).

Tối: Tu Học;

Thiền chung.


3 bữa ăn

Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn26.09.2017

Tu Học (sẽ có chi tiết sau).

Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ.

Thiền chung


3 bữa ăn

Ăn sáng, trưa, chiều tại khách sạn27.09.2017

Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về

nếu không tham gia du ngoạn

Du Ngoạn “Full Day Penang Island Tour”


Ăn sáng tại khách sạn

Ăn trưa tự túc

Ăn chiều tại khách sạn

Hậu đại hội buối tối28.09.2017

Trả phòng trước 12 giờ trưa

Bạn đạo ra vềĂn sáng tại khách sạn


  • Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về:


Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)


Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:

VoVi Friendship Association of Northern California

Bạn đạo tại tiểu bang California:

Liên lạc ghi danh

Chị Vũ Tuyết Tiên:


Email: chrisvu58@gmail.com Tel: (408) 775-9020

Chị Tôn Thu:

Email: lthumail@gmail.com Tel: (408) 518-2402


Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Đại Hội Vô Vi 2017

c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California

P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158, U.S.A.
** Xin lưu ý: Nếu bạn đạo Nam Cali cần giúp đỡ về phần ghi danh, xin liên lạc chị Kim Ann Nguyen,

Tel. (714)580-5388.

Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), và Canada

Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:

Mai Nguyen

PO BOX 406


OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291 Email: ghidanhdhvovi@gmail.com

Hoặc nhắn tin (Message): 408-800-5398Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)

Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:


Association VOVIFRANCE

C/o HUYNH

178, rue de l’Université,

75007 Paris, FRANCE

Tél : +33 1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association VovifranceBạn đạo tại Úc Châu

Chị Wan Thi Bích Liễu

39 Glenmore Street

Macleod, Victoria 3085, Australia

Email: ihsanlie@tpg.com.au

Tel. 61 3 9432 2690

Tel. di động 61434144976
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)

Liên lạc:Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com
Bạn đạo tại Việt Nam xin lưu ý: Để giúp cho BTC làm việc hữu hiệu hơn, xin quý bạn liên lạc với chị Thủy để ghi danh với giá đặc biệt cho BĐ Việt Nam và ưu tiên cho bđ cần sự giúp đỡ. Số chỗ ghi danh giá đặc biệt rất giới hạn. Trường hợp hết giá này, xin theo bảng giá trong phiếu ghi danh.  1. Chuyển Vận

Xin xem phiếu chuyển vận. Xin chọn PHI TRƯỜNG QUỐC TẾ PENANG INTERNATIONAL AIRPORT (airport code: PEN).

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương