Nội dung ôn tập môn học nhập môn mạng máy tính và truyền thôNGtải về 14.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích14.38 Kb.
#50566
Đề-cương-ôn-tập-1

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN HỌC

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG

 1. Các lợi ích khi sử dụng mạng máy tính?

 2. Kiến trúc mạng máy tính là gì?

 3. Các cách phân loại mạng máy tính.

 4. Phân biệt Hub, Switch, Router, Repeater.

 5. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

 6. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

 7. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

 8. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

 9. Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?

 10. Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ?

 11. Để nối Router và máy tính, giữa 2 Hub với nhau ta sử dụng kiểu bấm cáp nào?

 12. Thông thường những thiết bị nào nằm ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 trong mô hình OSI?

 13. Các đơn vị dữ liệu tương ứng với các tầng trong mô hình OSI?

 14. Định nghĩa giao thức (protocol).

 15. So sánh sự giống và khác nhau giữa mô hình OSI và TCP/IP.

 16. Các giao thức FTP, SMTP, POP3 sử dụng cổng dịch vụ (port) nào?

 17. Cấu trúc gói tin Ipv4.

BAI TAP

Bai 1

Cho 2 địa chỉ IP sau:

192.168.5.9/28

192.168.5.39/28 • Hãy cho biết các địa chỉ network, host của từng IP trên?

 • Các máy trên có cùng mạng hay không ?

 • Hãy liệt kê tất cả các địa chỉ IP thuộc các mạng vừa tìm được?

Bai 2

Hãy xét đến một địa chỉ IP class B, 139.12.0.0, với subnet mask là 255.255.0.0.  Một Network với địa chỉ thế này có thể chứa 65534 nodes hay computers. Đây là một con số quá lớn, trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic. Hãy chia network thành 5 mạng con.Bai 3

a. Cho địa chỉ IP sau: 192.168.1.0/24. Biết để chia thành các mạng con phần mạng phải mượn 3 bit từ phần host. Xác định:

- Số subnet chia được? Số host/subnet?

- Với mỗi subnet, tìm: địa chỉ mạng; địa chỉ host đầu, host cuối; địa chỉ broadcast?

- Subnet Mask của mạng con.

b. Cũng với địa chỉ đó, chia thành 5 mạng con, mỗi mạng gồm 15 host cần chia như thế nào?c. Xác định địa chỉ 192.168.33.128/27 thuộc subnet nào? Có là host được không?
tải về 14.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương