MẫU ĐỒ ÁN (HOẶc luận văN ) TỐt nghiệPtải về 136.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích136.5 Kb.
#50602
CNPM 19DTH1C

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN SỮA
Giảng viên giảng dạy : ThS. Đỗ Hoàng Nam

Sinh viên thực hiện : Vương Kim Thành , Nguyễn Gia Bảo

MSSV : 1900007658,1900007674

Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm

Môn học : Công nghệ phần mềm

Khóa : 2019

Tp.HCM, tháng 12 Năm 2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNHKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

(Sinh viên phải đóng tờ này vào cuốn báo cáo)

Họ và tên: Vương Kim Thành MSSV: 1900007658

Họ và tên: Nguyễn Gia Bảo MSSV: 1900007674

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm Lớp: 19DTH1B Email: 123456@GMAIL.COM SĐT: 11111111

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý bán sữa

Giảng viên giảng dạy: ThS. Đỗ Hoàng Nam

Thời gian thực hiện:18/10/2021 đến 24/12/2021

Nhiệm vụ/nội dung (mô tả chi tiết nội dung, yêu cầu, phương pháp… ): • Khảo sát hiện trạng một số cửa hàng

 • Phân tích và xác định yêu cầu

 • Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm

 • Thực nghiệm

 • Viết cuốn báo cáo cuối kỳ

 • Ghi source code ra DVD/Tạo link chưa source

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.
Tp.HCM, ngày tháng năm 2021

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS.Phạm Văn Đăng
GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Đỗ Hoàng Nam


LỜI CẢM ƠNLỜI MỞ ĐẦUNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
Tp.HCM, Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

Giảng viên giảng dạy

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Sinh viên 1

Sinh viên 2

Vương Kim Thành – 1900007658

Nguyễn Gia Bảo – 1900007674

 • Công việc 1…
Giảng viên chấm thi 1

Điểm cho Sinh viên 1:

Điểm cho Sinh viên 2:

Nhận xét:Giảng viên chấm thi 2

Điểm cho Sinh viên 1:

Điểm cho Sinh viên 2:

Nhận xét:


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1. Giới thiệu

1.1 Khảo sát hiện trạng

   1. Hiện trạng của tổ chức

- Trong thời điểm công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì mỗi cửa hàng đều áp dụng những ứng dụng của công nghệ thông tin vào công việc mua bán của mình, nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cửa hàng mình.

- Mỗi cửa hàng đều có những phần mềm quản lý và tính tiền riêng, từ đó mỗi phần mềm này cũng phải phù hợp với đặc điểm của từng cửa hàng đó.

- Trong từng mục chính của chương trình thì nó sẽ thể hiện được những công việc chính của mục đó, ví dụ như mục Quản lý nhân viên thì nó sẽ thực hiện công việc là quản lý tất cả các thông tin về các nhân viên trong cửa hàng đó.


   1. Các đối tượng cần quản lý

- Sau khi hoàn thành thì phần mềm sẽ giúp cửa hàng những công việc sau:

 Khách hàng có thể tìm kiếm hàng hóa, đơn giá. 

 Nhân viên thì lập các hóa đơn bán hàng cho khách và các phiếu thanh

toán cho khách hàng. 

 Nhân viên cập nhật đơn giá cho hàng hóa, và có thể thêm, sửa, xóa

thông tin của các loại hàng hóa. 

 Lãnh đạo có thể theo dõi công việc mua bán của cửa hàng thông qua

báo cáo hàng tháng, quý, năm của nhân viên...   1. Mô tả các đối tượng

- Khảo sát và thu thập các thông tin từ các tài liệu và cơ sở dữ liệu có liên quan. 

- Tiếp cận một số phần mềm Quản lý bán hàng sẵn có.

- Ra các cửa hàng mà người ta có cách quản lý bằng phương pháp mà em đang cần tìm hiểu học hỏi thêm.

- Dùng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống để tiến hành thực hiện đề tài.1.2 Lý do chọn đề tài

Ngày nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chuyển mình đi lên và phát triển tiếp nhận những thành tựu và khoa học mới. Từ khi nước ta ra nhập WTO nền kinh tế bước sang một trang mới, nền kinh tế mở cửa giao lưu hàng hoá thông thương với tất cả các nước. Bên cạnh đó chúng ta học hỏi được cách quản lý hàng hoá các luật trong quản lý hàng hoá. Với chính sách của nhà nước và sự đầu tư của nước ngoài, nền kinh tế của nước ta đã phát triển một cách nhanh chóng. Vì vậy, trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp tiêu thụ hàng hóa nhỏ và lẻ là vấn đề rất quan trọng.

-Trong thời kỳ mà kinh tế phát triển như hiện nay thì việc mua bán và trao đổi được diễn ra trên nhiều hình thức, và hình thức cơ bản nhất là ở các cửa hàng để thực hiện việc trao đổi và mua bán đó.

-Để thực hiện quá trình mua bán giữa người mua và cửa hàng, giữa cửa hàng và nhà cung cấp thì chúng ta phải có công tác quản lý tốt, để đáp ứng được công tác đó thì rất cần những ứng dụng về tin học, mà đặc biệt nhất là các phần mềm quản lý và phần mềm quản lý bán hàng.1.3 Mục tiêu của đề tài

- Khi áp dụng các ứng dụng của công nghệ thông tin cho công việc mua bán của cửa hàng thì sẽ làm giảm phần nào số lượng nhân viên trong cửa hàng.

- Khi có phần mềm quản lý bán hàng thì sẽ giúp cho các nhân viên thực hiện các công việc của mình như là: Cập nhật thông tin về khách hàng, nhân viên, kho, hàng hóa.. được thực hiện một cách dễ dàng và chính xác.

1.4 Các yêu cầu chức năng của hệ thống phần mềm

• Công việc quản lý được phân bố như sau:

- Thông tin nhân viên: Mã nhân viên để phân biệt với những nhân viên khác, tên nhân viên, ngoài ra cửa hàng còn quản lý thêm một số thông tin khác của nhân viên như là địa chỉ, điện thoại, ngày vào làm.... 

-Thông tin hàng hóa: Bao gồm Mã hàng hóa, tên hàng hóa, mã loại hàng, trong đó thì mã loại hàng để giúp nhân viên phân biệt hàng hóa đó thuộc loại hàng hóa nào. 

-Thông tin về kho: Mã kho, tên kho, trong mỗi mặt hàng đều phải có mã ko để cho nhân viên của cửa hàng biết được hàng hóa nào.

-Thông tin mua bán: bao gồm các thông tin của quá trình mua bán giữa khách hàng và cửa hàng.

- Thông tin khách hàng: chứa thông tin của các khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng.

• Hệ thống quản lý điểm được xây dựng với các chức năng dành cho người quản lý điểm:

+Tạo, thay đổi, xóa thông tin về kho. 

+Tạo, thay đổi, xóa thông tin về khách hàng.

+Tạo, thay đổi, xóa thông tin về nhân viên. 

+Tạo, thay đổi, xóa thông tin về mua bán.

+Tạo, thay đổi, xóa thông tin về hàng hóa.

  Chức năng hệ thống

- Bắt đầu một ngày mới thì nhân viên bán hàng phải đăng nhập vào hệ thống để thực hiện quá trình mua bán của cửa hàng, và quản lý các thông tin về khách hàng đã mua hàng tại cửa hàng.

 Chức năng thông tin công việc liên quan đến việc thêm dữ liệu:

* Nhập thông tin về Hàng hóa 

* Nhập thông tin về Khách hàng

* Nhập thông tin về Nhân viên 

* Nhập thông tin về Kho 

* Nhập thông tin về Bộ phận

* Nhập thông tin về việc Mua bán 

* Nhập thông tin về Nhà cung cấp 

* Tạo các hóa đơn bán hàng cho khách hàng

* Tạo mới user và phân quyền lại cho hệ thống

 - Sau một thời gian cửa hàng phát triển và có nhu cầu mở rộng thì có thể các thông tin trước không còn hợp lí và còn tác dụng thì chúng ta có thể thực hiện các công việc như xóa, sửa

* Xóa, thay đổi thông tin Khách hàng. 

* Xóa, thay đổi thông tin về Hàng hóa. 

* Xóa, thay đổi thông tin về Nhân viên. 

* Xóa, thay đổi thông tin về Kho. 

* Xóa, thay đổi thông tin về Nhà cung cấp. 

* Xóa, thay đổi thông tin về Bộ phận.

* Xóa user và các quyền của user đó trong hệ thống 

 Chức năng in, báo cáo

- Thống kê các thông tin trong quá trình mua bán của cửa hàng theo thời gian nhất định hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo.

+ Báo cáo danh sách khách hàng đã mua hàng trong một tháng hoặc một

quý.. 

+ Báo cáo những mặt hàng bán chạy nhất trong tháng. + Thống kê doanh thu của cửa hàng theo từng tháng, quý, năm. 

+ Thống kê những mặt hàng không được bán trong tháng, quý, năm.1.5 Phạm vi đề tài

- Sau khi hoàn thiện đề tài và tiến hành viết phần mềm thành công thì phần mềm bước đầu sẽ được triển khai tại một số cửa hàng vừa và nhỏ, nhằm giúp cho vấn đề quản lý và mua bán của các cửa hàng được diễn ra một cách thuận lợi. - Nếu bước đầu thử nghiệm thành công thì sẽ tiếp tục phát triển phần mềm lên một phiên bản tốt hơn và có thể đáp ứng cho một hệ thống bán hàng lớn, ví dụ: siêu thị, nhà sách,.....

Chương 2. Phân tích và xác định yêu cầutải về 136.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương