LỊch tuầN (Từ ngày 17/11/2014 đến 21/11/2014)tải về 14.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích14.5 Kb.


UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúcLỊCH TUẦN
(Từ ngày 17/11/2014 đến 21/11/2014)


Thứ hai

17/11/2014

Sáng:

 • 8h: CT dự họp tại UBND TPCT.

Chiều:

 • 13h30: GĐ, PGĐ Đỉnh, P. QLCL&MT tiếp Đoàn Bangladesh v/v Doanh nghiệp tham gia quản lý nguồn nước các tỉnh ĐBSCL tại Phòng họp số 1.

Thứ ba

18/11/2014

Sáng:

 • 8h: Họp HĐTĐ KT tại Phòng họp số 1.

Chiều:

 • 14h: Họp HĐKH KT. Mời GĐ NMN Cần Thơ 1, GĐ XNCN Hưng Phú cùng dự tại Phòng họp số 1.

Thứ tư

19/11/2014

Sáng:

 • CT, GĐ dự họp v/v hạ tầng nước và các thách thức trong BĐKH tại KS Iris (cả ngày).

Chiều:

 • 14h: PGĐ Tâm l/v tại CNCN Bông Vang.

Thứ năm

20/11/2014

Sáng:

 • 8h: PGĐ Thiên, P. TCHC l/v với Tư vấn ASK tại Phòng họp số 1.

Chiều:

 • 14h: PGĐ Tâm dự Đại hội Chi bộ tại Hưng Phú.

 • 14h: BGĐ l/v với Tư vấn xây dựng PA CPH tại Phòng họp số 1.

 • 16h: PGĐ Thiên, GĐ XNXL CTN dự họp tại Sở Xây dựng TPCT.

Thứ sáu

21/11/2014

Sáng:

 • 8h: Họp Ban QLDA TN&XLNT tại Phòng họp số 2.

 • 9h: CT, BGĐ, P. KT, P. TH, P. Điều độ l/v với Saigon Water tại Phòng họp số 1.

Chiều:

 • 13h: Hội nghị Đoàn viên Đoàn TNCS HCM (thuộc Cty TNHH MTV Cấp thoát nước) giai đoạn 2014 – 2017, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Mời Bí thư Đảng ủy Cty & tất cả Đoàn viên cùng dự tại HT Công ty.

Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2014

TL. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trưởng P.TCHC

Dương Thị Mỹ Trang


: uploads -> hoat-dong
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hoat-dong -> BỘ CÂu hỏi cuộc thi 1vs 100 NĂM 2013 Sumo là môn võ truyền thống của nước nào? Nhật Bản
hoat-dong -> TRƯỜng tcn-gdtx thanh bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương