Lịch sát hạch tháng 11 năm 2015tải về 201.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích201.8 Kb.
UBND Tỉnh Nghệ An

Sở Giao Thông Vận Tải


Lịch sát hạch tháng 11 năm 2015Ngày tháng

Trường Cao đẳng nghề số 4 - BQP

Công ty CP vận tải

Ô tô Nghệ An

Cao đẳng nghề KT

Việt Đức

C.E.R

Công ty

CP vận tải ô tô số 5

Công ty CP GTVT&DN

PTS

TTĐTLXCGĐB số 1

TTSH

Thủy Bộ

T. tâm xã hội Nghệ An

HNDN

Nghĩa Đàn

TCN

Nghi Lộc

HNDN

Diễn Châu

DN Thanh Chương

DN Quỳ Hợp

DN Nam Đàn

Công ty Văn Xuân

TT DN Quế Phong

DN Yên Thành

01/11 Cn
Thủy Bộ02/11
Văn Xuân

(Xe TT)
03/11
Nghĩa Xuân (xe TT)
C.E.R

04/11


Sơn Hải (xe TT)

05/11
CK208A,B/68 HV (xe Sở)B2K168, 169, CK58/130 HV


06/11
Tân Kỳ (xe Sở)


Diễn Châu

(xe TT)
07/11 T7
Diễn Kỷ (xe TT)


Sông Biển

PTS
08/11 Cn

QK4C.E.R


Vĩnh An

09/11
Q. Vinh (xe TT)CT5
Tuần (xe Sở)
10/11


B1K45, B2K77, 78, 79/188 HV

(xe Sở)


11/11

Anh Sơn (xe TT)

Con Cuông (xe Sở)12/11
Diễn Kỷ (xe TT)

Việt Đức

Nghĩa Đàn (xe Sở)

13/11


CK73, 74/84 HV (xe Sở)

B1K6, B2K8, CK3/78 HV


14/11 T7

Anh Sơn (xe Sở)C.E.R

Sông Biển

PTS
15/11 Cn

Đô Lương

(xe TT)


Thủy Bộ


Văn Xuân

(xe TT)


Q. Phong

(xe Sở)

16/11
Q. Vinh (xe TT)
Sơn Hải (xe TT)
Con Cuông (xe TT)17/11

B1K178, B2K211, CK205/198 HV

(xe Sở)

Đô Lương (xe TT)
18/11
Đoàn A
C.E.R
Tương Dương (xe TT)19/11
Nghĩa Xuân

(xe TT)Kỳ Sơn (xe TT)

T. Chương

(xe TT)

20/11


Quỳ Châu

(xe TT)


B1K135, B2K224, 225, CK55/187 HV

(xe Sở)
21/11 T7Q. Phong

(xe Sở)
Sông BiểnTTSH

(xe TT)


T. Chương (xe TT)22/11 Cn

QK4C.E.RPTS

Vĩnh An

23/11B1K123, B2K125, CK29, 30/233 HV
Nam Đàn

(xe TT)24/11


Nghĩa Đàn (xe TT)
Tân Kỳ (xe Sở)


Văn Xuân (xe TT)
Y. Thành

(xe TT)


25/11

Anh Sơn (xe Sở)
Tuần

(xe TT)


B1K46, 47, B2K80, 81/140 HV

(xe Sở)


26/11
Diễn Kỷ (xe TT)
Sơn Hải (xe TT)

Nghi Lộc (xe TT)Quỳ Hợp (xe Sở)

27/11

Thanh Liên

(xe TT)


Q. Vinh (xe TT)B1K80, 81, B2K170, 171/149 HV

(xe Sở)28/11 T7

Đô Lương (xe Sở)


CT5

Sông Biển


Thủy Bộ29/11 Cn

QK4

Đoàn A
C.E.R
Con Cuông (xe Sở)

PTS
30/11

B1K179, B2K212/127 HV (xe Sở)
B1K89, B2K129, CK79/75 HV


Đô Lương (xe TT)Diễn Châu

(xe TT)
Lưu ý: - Hồ sơ dự sát hạch chuyển về Phòng QL PT&NL Giám Đốc

- Trước 2 ngày đối với hồ sơ dự thi A1

- Trước 4 ngày đối với hồ sơ dự thi ô tô các hạng
: downloads
downloads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương