Kính gửi : Ban Quan hệ quốc tế vccitải về 16.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích16.92 Kb.

Kính gửi : Ban Quan hệ quốc tế - VCCI

Email: hungcv@vcci.com.vn

Fax : 04. 35742020, 35742030


Tel: 04.35742022 ext 244/ 0904059099


Phiếu đăng ký tham dự


HỘI THẢO KINH DOANH VỚI THỊ TRƯỜNG CA-DẮC-XTAN

08.30 – 12.00 ngày 30/7/2015 (thứ năm)

Phòng họp Sông Hồng, khách sạn Sheraton, số 1 Âu Cơ, Hà Nội
Họ tên / Chức vụ :
…………. ……………………......…….………….......................……….....………………..…….…
…………. ……………………......…….………….......................……….....………………….….…

Công ty / Đơn vị :

Tên tiếng Việt : ……………………..…………..……………….......……....….………….…...….

Tên tiếng Anh : ………………………....………………….......….....….……………………..…..


Địa chỉ : …………………………………………………………...........………….………….….…
Điện thoại : ……………………………. Fax : ………………...........…………………….……

Email : …………………………….…… Website : ..…………….........…....…………….…….….

Lĩnh vực kinh doanh của Đơn vị:
.......................................................................…………………………………………………….…..…
Những khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh với các đối tác thuộc Liên minh kinh tế Á – Âu:
......................................................................…………………………………………….…………...…
Đề xuất hỗ trợ trong hợp tác kinh doanh với các nước thành viên thuộc Liên minh kinh tế Á – Âu:

......................................................................……………………………………………..……….….…


.......................................................................…………………………………………….…………..…

* Liên minh kinh tế Á – Âu gồm 5 nước: Nga, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan và hai nước quan sát viên là A-déc-bai-dan và Ác-mê-nia.


Đề nghị điền và gửi Phiếu đăng ký này trước ngày 29/7/2015

Vui lòng mang theo Phiếu đăng ký này khi tham dự Hội thảo. Xin trân trọng cảm ơn.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương