Khoa: khám bệnh- cấp cứUtải về 17.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích17.21 Kb.
#54135
quy định ưu tiên khám chữa bệnh


BỆNH VIỆN LÃO KHOA- PHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA: KHÁM BỆNH- CẤP CỨU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hạ long, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUY ĐỊNH
Về việc ưu tiên người bệnh trong khám bệnh, chữa bệnh
Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng quy định về việc ưu tiên người bệnh trong khám bệnh, chữa bệnh như sau:
- Người bệnh nguy kịch, cấp cứu. Người bệnh có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng cần cấp cứu ngay( kể cả khi chưa có viện phí)
- Người có công với cách mạng.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.
- Người khuyết tật nặng.
- Người cao tuổi (từ 70 tuổi trở lên).
- Phụ nữ có thai.


Giám đốc


Bs CKII. Phạm Quang Dũng

tải về 17.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương