Kh phong tranh tai nan-thuong tichtải về 52.5 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu17.09.2023
Kích52.5 Kb.
#55154
  1   2
THNCT - KH phong chong tai nạn, bạo lực học đường 23-24
UBND QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG TRỨ

Số: /KH-THNCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quận Lê Chân ngày 05 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN,
PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ - BGD & ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông;


Thực hiện Công văn 2190/SGDĐT - GDTH ngày 17 tháng 8 năm 20223 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2023 - 2024;
Căn cứ vào tình hình thực thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ đề ra kế hoạch: Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường năm học 2023-2024 như sau:
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Quán triệt trong đội ngũ giáo viên, học sinh, việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong nhà trường.
Có biện pháp, hình thức tích cực trong việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích góp phần đảm bảo sức khỏe cho thầy và trò, tạo môi trường giáo dục an toàn.
Qua đó giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trước các nguyên nhân và tai nạn có thể xảy ra như: tai nạn giao thông, té ngã do nô nghịch, leo trèo, đuối nước, điện giật, bạo lực đánh nhau, do đổ cây, đổ tường, cánh cửa, cánh cổng ... Tạo điều kiện cho toàn bộ học sinh của trường được sống và học tập trong một môi trường an toàn.
Quá trình xây dựng trường học an toàn cần cần được sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên, cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể tại địa phương trường đang thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

tải về 52.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương