HƯỚng dẫn sử DỤng trình ký VỚi phần mềm ecus3nettải về 24.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích24.51 Kb.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRÌNH KÝ

VỚI PHẦN MỀM ECUS3NET
  1. Giới thiệu


Tính năng trình ký giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề người lập tờ khai khai báo Hải quan và giám đốc (người quản lý chữ ký số) có thể ký số vào tờ khai thông qua internet hoặc giữa đại lý khai báo hải quan và doanh nghiệp (đơn vị chủ thể chữ ký số) có thể dùng chữ ký số để ký tờ khai thông qua internet.

Người lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) sau khi lập tờ khai, các chứng từ trước khi truyền đến Hải quan có thể truyền cho người quản lý chữ ký số ( hoặc doanh nghiệp chủ thể chữ ký số) thực hiện ký số vào tờ khai sau đó người lập tờ khai (hoặc đại lý khai báo hải quan) nhận lại tờ khai, các chứng từ đã ký số và tiến hành truyền đến cơ quan Hải quan.
II. Hướng dẫn các bước sử dụng trình ký

  1. Đăng ký tài khoản trình ký


- Áp dụng cho người trình ký: Là nhân viên của doanh nghiệp hoặc là người khai thuê Hải quan cho doanh nghiệp. Sau khi lập tờ khai, người trình ký có thể gửi tờ khai cho người quản lý chữ ký số của doanh nghiệp để thực hiện ký số vào tờ khai. Sau khi tờ khai được ký số sẽ được gửi tới Hải quan để thực hiện việc khai tờ khai điện tử có sử dụng chứ ký số.

- Để có thế trình ký bạn phải có tài khoản trình ký, người sử dụng có thể tự đăng ký tài khoản trình ký với nhà cung cấp theo hướng dẫn sau:Bước 1 : Vào menu “Chữ ký số /1.Tài khoản trình ký “ để đăng ký tài khoản gửi trình ký :

Cửa sổ đăng ký hiện ra, bạn điền thông tin đấy đủ và ấn nút : Tạo tài khoản

- Tài khoản trình ký và mật khẩu là do người dùng tự đặt, tài khoản có thể đặt theo dạng mã số (VD: 0100101403) hoặc theo tên (VD: Hoptm).

- Sau khi có thông báo thành công, tài khoản sẽ ở trạng thái “Tài khoản chưa kích hoạt” tức là tài khoản đã được tạo nhưng chưa thể sử dụng. Để kích hoạt tài khoản người khai Hải quan có thể thực hiện bằng 2 cách:

Cách thứ nhất: Tự kích hoạt bằng chữ ký số (áp dụng cho người trình ký có chữ ký số của riêng mình VD: nhân viên có chữ ký số cá nhận của mình hoặc người khai thuê Hải quan có chữ ký số của mình. Với nhân viên có thể dùng chính chữ ký số của doanh nghiệp để kích hoạt tài khoản). Để thực hiên tự kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số thì bạn chọn nút “Kích hoạt tài khoản bằng chữ ký số” sau đó cắm chữ ký số vào để ký thì tài khoản sẽ chuyển sang trạng thái đã kích hoạt và ban có thể sử dụng để trình ký.

Cách thứ hai: Liên hệ với công ty Thái Sơn để đăng ký kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được yêu cầu kích hoạt tài khoản trình ký, công ty Thái Sơn sẽ thẩm định thông tin và tiến hành kích hoạt tài khoản mà bạn đã đăng ký.Bước 2 ­ : Đăng ký thông tin chữ ký số (bước này không bắt buộc chỉ dành cho những đại lý trình ký có sử dụng chữ ký số) :Yêu cầu phải cắm Chữ ký số vào để lấy thông tin về chữ ký số, sau đó ấn vào Đăng ký

Khi tài khoản đã được kich hoạt, tài khoản này được sử dụng để trình ký cho những Doanh nghiệp mà những doanh nghiệp này cho phép tài khoản được trình ký.

Lưu ý: Đăng ký thông tin chữ ký số ở mục này là đăng ký chữ ký số của người có tài khoản trình ký. Tức là chữ ký số của nhân viên khai Hải quan hoặc người khai Thuê Hải quan để có thể sử dụng chữ ký số này để quản lý tài khoản trình ký.

Bước 3 : Đăng nhập để xem thông tin chi tiết tài khoản, mục “Danh sách doanh nghiệp được trình ký” chứa những thông tin mà tài khoản được trình ký cho những doanh nghiệp này

(Danh sách doanh nghiệp mà tài khoản được trình ký là do chính các doanh nghiệp thiết lập)


Bước 4: Để khai tờ khai áp dụng trình ký bạn phải cấu hình chương trình Thiết lập trình ký


Chọn chức năng “4. Thiết lập trình ký” trên menu

Sau đó đánh dấu chọn thiết lập trình ký, bạn có thể bật và tắt chế độ trình ký này khi không muốn trình ký tờ khai, chứng từ.

  • Khi khai báo đến Hải quan, chứng từ sẽ được gửi trình ký và yêu cầu bạn nhập tài khoản trình ký để xác nhận (Lưu ý bạn chỉ trình ký được cho đơn vị đứng tên trên tờ khai , chứng từ) :

Quá trình trình ký và lấy thông tin bắt đầu :Sau khi phía Doanh nghiệp ký và trả lại kết quả ký, bạn tiếp tục gửi tờ khai đến Hải quan như trước đây


  1. Người ký tờ khai ( hoặc doanh nghiệp ký tờ khai với trường hợp đại ký khai báo Hải quan trình ký ):

Các bước thực hiện .

Bước 1 : Vào menu “ Chữ ký số / 2.Thiết lập tài khoản được trình ký” , để đăng ký danh sách những tài khoản được phép trình ký cho Doanh nghiệp mình .
Trạng thái :

+ Cho phép: Tài khoản này được phép trình ký .

+ Không cho phép : Tài khoản này chưa được phép trình ký .

Bảo mật (chữ ký số ở đây là Chữ ký số của người trình ký hoặc đại lý trình kỳ ):

+ Bằng tài khoản : Khi người trình ký sử dụng tài khoản đã đăng ký để gửi trình ký .

+ Bằng chữ ký số : Bắt buộc người trình ký phải có chữ ký số của riêng mình để trình

Bước 2 : Menu “ Chữ ký số / 3. Duyệt trình ký “ để ký và gửi trả kết quả đã ký cho tài khoản trình ký.

Bạn làm theo hướng dẫn từ mục 1 đến mục 4  1. Lấy chứng từ trình ký, có thể lọc theo tài khoản trình ký hoặc theo ngày tháng trình ký .

  2. Xem trước chứng từ cần ký .

  3. Ký chứng từ .

  4. Gửi trả chứng từ đã ký lại cho tài khoản trình ký .

Đặc biệt nếu muốn thiết lập để chương trình tự động lấy chứng từ, ký và gửi trả chứng từ . Bạn đánh dấu chọn vào 2 mục : . Sau đó chọn tài khoản sẽ ký tự động, bạn có thể cho phép từng tài khoản sẽ ký tự động và trả kết quả cho tài khoản trình ký

Chọn “ Đồng ý “ để kết thúc .Sau khi bạn chọn chế độ tự động lấy chứng từ trình ký và chọn tự động ký và gửi trả kết quả ký thì các tờ khai, chứng từ được gửi đến trình ký bằng các tài khoản bạn đã chọn ở màn hình trên sẽ tự động được ký và gửi trả lại cho tài khoản trình ký mà bạn không phải thực hiện trực tiếp trên máy tình để duyệt trình ký (Để ký tự động được thì chứ ký số phải cắm sẵn sàng vào máy tính)

Phòng ký thuật Công ty Thái SơnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương