HƯỚng dẫn cấp thẻ CẬn nghèo theo cv 777/bhxh-bt. Bước 1tải về 5.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích5.08 Kb.
HƯỚNG DẪN CẤP THẺ CẬN NGHÈO THEO CV 777/BHXH-BT.

Bước 1: Cán bộ thu import hoặc nhập dữ liệu thu đối tượng cận nghèo ( mã khối AC) vào phần mềm SMS như hình sau:Bước 2: Chọn số sổ cần cấp thẻ BHYT, Nhấn F9 để hiện thị hồ sơ cá nhân như hình sau:

( Chú ý: Chỉ có user QLT mới vào sửa được)Bước 3: Xóa giá trị thẻ từ ngày và số tháng trong hồ sơ cá nhân như hình vẽ:

Sau đó nhấn nút ghi. Phần mềm sẽ hiện thị như sau:

Bước 4: Vào user cấp sổ thẻ bổ sung gia hạn theo công văn 777/BHXH-BT

Sau đó chuyển qua QLST in bình thường như hình vẽ:

Sau khi in thẻ xong vào lại HSCN trả lại thông tin đã sửa .Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương