Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi -trường Giáo Lý Việt Ngữtải về 35.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích35.11 Kb.
Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi -Trường Giáo Lý Việt Ngữ

2040 Nassau Drive, San Jose, CA 945122; (408)729-0101x115; www.cdgxcbn.org

Thứ Bảy, Giáo lý: 1pm-2:15pm;Việt ngữ: 2:45pm-4pm; Thánh Lễ: 4:15pm

***************************************************************************

Chương Trình Tổng Quát - Niên khóa 2014-2015August 16: Họp Mỗi Khối: Lớp Giáo lý 1&2 (9AM-11AM), GL 4&5 (11:30 -1:30PM), GL 6&7 (2PM-4PM),

August 23: Họp Mỗi Khối: Lớp Giáo lý 3 (9AM-12PM), GL8 (12:30PM-3:30PM)

September 06: Ngày Huấn Luyện cho Giáo Lý Viên & TAs ( 9AM-4PM, Community Room)

September 13: Ngày Tỉnh Tâm Giáo lý Viên & TAs (9AM-3PM, @ Sacred Heart Parish in Saratoga)

September 20: Nghi thức Sai Đi trong Thánh Lễ 4:15PM
September 27: Ngày Khai giảng Họp Phụ Huynh (1:15PM- 2:45PM, GYM)

October 04: Lớp học – Practice emergency drill

October 11: Lớp học

October 18: Lớp học (TGLVN Phụng Vụ)

October 25: Lớp học - Kiểm Tra #1 Khóa Huấn Luyện TAs (1PM-4PM, Community Room)
NOVEMBER 01: Lớp học

November 08: Lớp học

November 15: Lớp học - Bổn Mạng Trường Á Thánh Anrê Phú Yên (đố vui để học vào giờ tra chơi) (TGLVN PV) November 22: Nghỉ học - Thầy cô tham dự khóa huấn luyện tại Santa Clara Convention Center

November 29: Nghỉ học - Lễ Tạ Ơn
DECEMBER 06: Ôn thi kỳ I Khóa Huấn Luyện TAs (1-4PM, Comm. Rm)

December 13: Thi học kỳ I Họp Giáo lý Viên & TAs (11AM-12:30PM, Community Rm)

December 20: Lớp học- Xưng tội Mùa Vọng (Lớp 4-8); Bổn Mạng CĐ Ave Maria sau Thánh lễ 4:15PM (TGLVN PV)

December 27: Nghỉ học- Lễ Giáng Sinh & Tết Dương lịch
JANUARY 03: Lớp học – Phát phiếu điểm cho học sinh

January 10: Lớp học Họp Phụ Huynh (1:15PM- 2:45PM, Community Room)

January 17: Lớp học Họp Người Đỡ Đầu Lớp Thêm Sức, 1pm-2:15PM, Comm. Rm (TGLVN PV)

January 24: Safe Environment

January 31: Lớp học Họp Phụ Huynh lớp XTRLLĐ(1:15-2:30PM) Lớp Thêm Sức (2:45-4PM) Comm. Rm)

FEBRUARY 07: Lớp học - Kiểm Tra #2 Khóa Huấn Luyện TAs (1PM-4PM, Community Room)

February 14: Mừng Tết

February 21: Nghỉ học - Tết Nguyên Đán

February 28: Lớp học - Xưng tội Mùa Chay (lớp GL 4-8) (TGLVN PV)`

MARCH 07: Lớp học - Tỉnh Tâm Thêm Sức từ thứ Sáu (5PM) - Chúa Nhật (3PM) @ YMCA in Boulder Creek

March 14: Nghỉ học - Thầy cô tham dự đại hội giáo lý tại Anaheim Convention CenterMarch 21: Lớp học - Tỉnh Tâm và lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội Lần Đầu (9-12:30PM tại nhà thờ) (TGLVN PV)

March 28: Lớp học


APRIL 4: Nghỉ học - Lễ Phục Sinh

April 11: Lớp học Họp Phụ Huynh (1:15PM- 2:45PM, Community Room

April 18: Ôn thi kỳ II Khóa Huấn Luyện TAs (1PM-4PM, Community Room) (TGLVN PV)

April 25: Thi Học Kỳ II Họp Giáo lý Viên & TAs (11AM-12:30PM, Community Room)


MAY 02: Lớp học - Phát phiếu điểm cho học sinh Tĩnh tâm Rước Lễ Lần Đầu (12PM-4PM, Community Room)

May 07 (Thứ Năm): Tập dợt Thêm Sức lúc 7PM tại Nhà thờ Chúa Ba Ngôi

May 08 (Thứ Sáu): Thánh Lễ Thêm Sức lúc 7PM tại Giáo Xứ Chúa Ba Ngôi

May 09: Bế Giảng

May 14 (Thursday): Tập dợt RLLĐ lúc 6:30PM tại Nhà thờ

May 16: Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu @ 4:15PM (TGLVN PV)

Most Holy Trinity Parish - Vietnamese Catechetical and Language School

2040 Nassau Drive, San Jose, CA 945122; (408)729-0101X115; www.cdgxcbn.org

Saturday, Catechesis: 1pm-2:15pm; Vietnamese Language: 2:45pm-4pm; Mass: 4:15pm ***************************************************************************

School Year Calendar 2014-2015 (Grades 1-8)

August 16: Meet with Catechists Grades 1 &2 (9AM-11AM), Gr 4&5 (11:30PM-1:30PM); Gr 6&7 (2PM-4PM)

August 23: Meeting with Catechists Grade 3 (10AM-12PM), Grade 8 (12:30PM-3:30PM)

September 06: Catechists & TAs Formation Day ( 9am-4pm, Community Room)

September 13: Catechists & TAS Retreat ( 9am-4pm, @ Sacred Heart Parish in Saratoga)

September 20: Rite of Commissioning @ 4:15PM Mass
September 27: Frist Day of School Parents’ Meeting (1:15PM- 2:45PM, GYM)

October 04: Class – Practice emergency drill

October 11: Class

October 18: Class (Children’s Liturgy)

October 25: Class- Quiz #1 Formation workshop for TAs (1PM-4PM, Community Room)
NOVEMBER 01: Class

November 08: Class

November 15: Class - School’s Feastday Blessed Anrê Phú Yên (Children’s Liturgy)

November 22: No class - Faith Formation Conference at Santa Clara Convention Center

November 29: No class – Thanksgiving Holiday
DECEMBER 06: Review Exam I – Formation workshop for TAs, 1-4PM, Comm .Rm

December 13: Exam I Catechists in Service (11AM-12:30PM, Community Rm)

December 20: Class - Advent Recon. for Gr 4-8; Ave Maria Choir’s Feastday after 4:15PM Mass (Children’s Liturgy)

December 27: No class – Christmas Holiday
JANUARY 03: Class – Send home report cards

January 10: Class Parents’ Meeting (1:15PM- 2:45PM, Community Room)

January 17: Class Confirmation Sponsors’ Meeting, 1PM-2:15PM, in Comm. Rm (Children’s Liturgy)

January 24: Safe Environment

January 31: Class 1st Rec. & Euch Parents’ meeting (1:15-2:30PM)Confirmation (2:45-4PM) Comm. Rm
FEBRUARY 07: Class – Quiz # 2 Formation workshop for TAs, 1PM-4PM, Community Room

February 14: Tết Celebration in Gym

February 21: No class – Lunar New Year

February 28: Class - Lent Reconciliation for Grades 4-8 (Children’s Liturgy)


MARCH 07: Class- Confirmation Retreat from Friday(5PM)-Sunday (3PM) @ YMCA in Boulder Creek

March 14: No ClassLA Congress at Anaheim Convention CenterMarch 21: Class - First Reconciliation (9AM-12:30PM in the Church) (Children’s Liturgy)

March 28: Class


APRIL 4: No classEaster Holiday

April 11: Class Parents’ Meeting (1:15PM- 2:45PM, Community Room)

April 18: Review Exam II Formation workshop for TAs, 1PM-4PM, Community Room (Children’s Liturgy)

April 25: Exam II Catechists in Service (11AM-12:30PM, Community Room)


MAY 02: Class – Send home report cards Frist Eucharist Retreat (12PM-4PM, Community Room)

May 07 (Thursday): Confirmation Rehearsal @7PM

May 08(Friday): Confirmation Liturgy @ MHT, 7PM

May 09: Last Day of SchoolMay 14 (Thursday): First Eucharist Rehearsal in the Church @ 6:30PM

May 16: First Eucharist Liturgy @ 4:15PM (Children’s Liturgy)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương