Giáo trình ngôn ngữ C


II.1.Biến ......................................................................................................................................8tải về 2.34 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/62
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích2.34 Mb.
#54376
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
C ĐHQGHN

II.1.Biến ......................................................................................................................................8 
II.2. Hằng..................................................................................................................................10 
II.3. Các kiểu dữ liệu chuẩn đơn giản trong C......................................................................11 
II.4. Biểu thức và các phép toán .............................................................................................13 
III. CHƯƠNG TRÌNH C .............................................................................................................26 
III.1.Cấu trúc chương trình....................................................................................................27 
III.2.Câu lệnh và dòng chú thích............................................................................................31 
III.3.Nhập và xuất dữ liệu.......................................................................................................33 
IV - CÁC CấU TRÚC ĐIềU KHIểN CHƯƠNG TRÌNH .........................................................41 
IV. Cấu trúc tuần tự
...................................................................................................................................... 41
 
IV.2.Cấu trúc rẽ nhánh
................................................................................................................................ 42
 
IV.3.Cấu trúc switch
..................................................................................................................................... 46
 
IV.4.Cấu trúc while
........................................................................................................................................ 48

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương