Câu Các dạng mô hình thường sử dụng để mô phỏng chất lượng không khí cho nguồn điểm, nguồn vùng, nguồn đường,…tải về 14.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.03.2023
Kích14.14 Kb.
#54375
Câu 6, 7, 8
Câu hỏi ôn tập 3-4-5

Câu 6. Các dạng mô hình thường sử dụng để mô phỏng chất lượng không khí cho nguồn điểm, nguồn vùng, nguồn đường,…

  • Phương pháp Bottom – up: Là phương pháp tính toán phát thải chi tiết theo không gian và thời gian, đòi hỏi dữ liệu đầu vào rất chi tiết và có độ chính xác cao.

  • Phương pháp Top – down: Là phương pháp tính toán phát thải (g) dựa vào hệ số phát thải (g/kg) và lượng hiên liệu tiêu thụ (g), dữ liệu đầu vào đơn giản, tuy nhiên kết quả lại có sai số lớn.

Eij = FCj x Efij

  • Mô hình Emisen: là mô hình kết hợp của Bottom – up và Top – down

Ngoài ra còn có mô hình MOVES, MOBILVEV, CALINE 4,…
Câu 7. Các yêu cầu dữ liệu đầu vào (input data) và kết quả đầu ra (output data) của mô hình Gauss?

  • Input data:

+ Thông số ống khói: Chiều cao (m), Đường kính (m).
+ Thông số phát thải: Lưu lượng (m3/s), Tải lượng (g/s), nhiệt độ khói thải (oC)
+ Điều kiện khí tượng: Hướng, vận tốc (m/s), tần suất gió, Độ ổn định khí quyển, áp suất khí quyển, Nhiệt độ không khí xung quanh (oC).

  • Output data: Nồng độ chất ô nhiễm tại nơi tiếp nhận.Câu 8. Mô hình Gauss cho phép người sử dụng tính toán được những giá trị? Hạn chế của Mô hình Gauss?
Những giá trị khí tính mô hình Gaus: Độ gia tăng của vệt khói, Chiều cao hiệu quả của ống khói, vận tốc gió ở độ cao hiệu quả của ống khói, Hệ số khếch tán ngang, hệ số khuếch tán đứng, Nồng độ chất ô nhiễm tại nơi tiếp nhận.
Giới hạn Gauss:
+ Chỉ ứng dụng bề mặt bằng phẳng và mở
+ Điều kiện khí tượng tại mặt đất không thay đổi tại mọi khoảng cách lan truyền đám mây không khí.
+ Chất khí có mật độ tương đương mật độ không khí (áp dụng thành phần chất khí đặc trưng tương quan không khí).
+ Áp dụng vận tốc gió lớn hơn 1 m/s.
tải về 14.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương