CÔng ty cổ phần softech cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.25 Kb.
#549

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2014


THƯ MỜI THAM DỰ


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH
Công ty cổ phần Softech trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thời gian:

- Lúc 09 giờ 00’, thứ 7, ngày 30 tháng 5 năm 2014.

- Thời gian khai mạc: Lúc 09 giờ 30’.

- Thời gian kết thúc dự kiến: Lúc 11 giờ 30’.2. Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà 15 Quang Trung – Q. Hải Châu – TP Đà Nẵng

3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

4. Thủ tục tham dự: Khi đến tham dự đại hội, các cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND (nếu cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) để Ban tổ chức đối chiếu danh sách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền (theo mẫu), Giấy CMND/ Hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

- Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Trương Khắc Linh – Công ty cổ phần Softech

Điện thoại: 0914.025116

Để công tác tổ chức và tiếp đón cổ đông được chu đáo, xin Quý vị vui lòng xác nhận tham dự với ông Trương Khắc Linh trước 16 giờ 00’, ngày 27/5/2014.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Каталог: Uploads
Uploads -> -
Uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1

tải về 8.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương