Công đOÀn trưỜng mầm non hoa sen tóm tắt thành tích đỀ nghị



tải về 59.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.06.2023
Kích59.5 Kb.
#54876
1.4-Danh sach trich ngang


CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN


TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẶNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO NĂM 2022
(Đính kèm Tờ trình số 02/Tr-CĐ ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Hoa Sen)



TT

Họ và tên, năm sinh,
chức vụ, đơn vị
công tác

Số giải pháp,
Đề tài

- Tiền làm lợi
- Tiền thưởng

Tóm tắt nội dung giải pháp, đề tài

Năm đã đạt Bằng LĐST

1

Khổng Thị Diệp - Phó Chủ tịch công đoàn, tổ phó tổ lá

Chếc máy kỳ diệu

+ Tiền làm lợi : 152.000.000 triệu đồng
+ Tiền thưởng : 21.000.000 triệu đồng

1. Giải pháp:
- Khi làm đồ dùng đồ chơi các cô sẽ thực hiện các thao tác như : vẽ ra nguyên vật liệu mình cần thực hiện, sau đó mới cắt…sẽ chiếm nhiều công đoạn và thời gian. Nhưng khi sử dụng chiếc máy….các cô chỉ việc chọn khuôn mình muốn như : hoa, lá, quả, ngôi sao, mây…và đưa vào chiếc máy sẽ cho ra sản phẩm theo ý muốn.
- Khi làm phương pháp thủ công : sản phẩm ít, không sắc nét và chiếm nhiều công đoạn và thời gian. Nhưng khi sử dụng “Chiếc máy kì diệu” sản phẩm đẹp,tinh xảo, đều nhau, thành phẩm cho ra nhiều nhưng tốn ít thời gian
2. Tính mới và tính sáng tạo:
- Lần đầu tiên thực hiện tại khu vực phía Nam.
- Đang có tính mới trong nước.
- Có tính sáng tạo về công nghệ.
- Mang tính kết hợp kỹ thuật của các ngành.
- Dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian, nhân lực
3. Khả năng áp dụng:
- Áp dụng cho tất cả các lứa tuổi trong trường mầm non
- Triển khai được ngay với trình độ kỹ thuật và thị trường vật tư trong nước hiện nay.
- Có tính áp dụng trong sản xuất loại nhỏ hoặc thời
- Có tính áp dụng quy mô trong trường học
4. Hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Kỹ thuật: Sản phẩm đẹp, sắc nét, máy sử dụng dễ gọn gàng.
- Kinh tế: Trong thời gian ngắn cho ra nhiều sản phẩm, khi cắt ra nhiều sản phẩm tiết kiệm diện tích, giảm bớt thời gian và nhân lực,
- Xã hội: Không gây ô nhiễm môi trường, không gây ồn ào, máy nhỏ gọn.
- Giải pháp đạt giải Ba trong Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai” năm 2022 (theo Quyết định số 298/QĐKT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2022).




TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nhung
tải về 59.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương