CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng văn hóa và thông tintải về 21.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích21.26 Kb.
#631
UBND HUYỆN TRẠM TẤU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03 /HD-PVH


Trạm Tấu, ngày 29 tháng 4 năm 2014


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở

Tháng 5 - năm 2014


Thực hiện Quy định chức năng nhiệm vụ và Quy chế làm việc của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu. Trên cơ sở Hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài truyền thanh cơ sở của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu hướng dẫn công tác tuyên truyền đối với Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện trong tháng 5 năm 2014 với những trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện Hiến pháp (sửa đổi) theo tinh thần Chỉ thị số 32 ngày 3/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương; Luật Đất đai (sửa đổi) gắn với chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XI); kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, hoạt động tiếp xúc cử tri của các Đoàn Đại biểu Quốc hội; các nghị quyết, kết luận hội nghị và chương trình hành động, kế hoạch hoạt động trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung tuyên truyền sâu rộng kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị; nội dung chuyên đề năm 2014Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa.

3. Tăng cường tuyên truyền hướng tới Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Trạm Tấu năm 2014. Kết quả thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trạm Tấu khóa XIV (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tiến tới Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ II - năm 2014.

4. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện diễn ra trong tháng 5/2014, cụ thể: Ngày Quốc tế lao động (1/5); 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); Ngày Chữ thập đỏ quốc tế (8/5); Ngày Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5); Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) và kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014); Ngày thế giới phòng chống thiên tai (22/5); Ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5). Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của Chiến thắng Điện Biên Phủ và tuyến đường Hồ Chí Minh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước.

5. Tích cực tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện những tháng đầu năm; mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II/2014; trong đó, chú trọng công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm sóc vụ sản xuất đông xuân, phòng trừ sâu bệnh trên cây hoa màu tại các địa phương cơ sở; chủ động các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ, cháy nổ, bảo vệ môi trường và tích cực chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết.

6. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là tình hình dịch dại trên đàn chó và biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh dại chó trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh mùa hè, nhất là đối với tình hình dịch sởi. Kết quả triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, công tác cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy. Việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thực hiện hương ước thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn năm 2014. Công tác triển khai tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2014. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT trên địa bàn.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc chỉnh trang nhà cửa, tường rào, ngõ xóm, xây dựng các công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, xây dựng nếp sống văn hóa mới, cải tạo vườn tạp, đầu tư thâm canh nâng cao hiệu quả sản xuất, trong đó lưu ý làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn.

8. Tuyên truyền việc thực hiện các đề án của tỉnh, trong đó lưu ý tuyên truyền rộng rãi các chính sách của tỉnh về phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn theo Đề án “Phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái” năm 2014; tăng cường tuyên truyền thực hiện Đề án giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và Đề án phát triển giao thông nông thôn ở cơ sở.

9. Tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là vào các dịp ngày lễ 30/4, 01/5 và nhất là vào thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT năm 2014, đảm bảo một kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả.

10. Tiếp tục tuyên truyền công tác cải cách hành chính, thuế, bảo hiểm xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Công tác đảm bảo an ninh mạng, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trên đây là hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 5 năm 2014 của Phòng Văn hóa & Thông tin huyện Trạm Tấu. Đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình, UBND các xã, thị trấn phối hợp, chỉ đạo Ban Biên tập các Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn triển khai, thực hiện đạt kết quả./.
Nơi nhận:

- TT. UBND huyện (B/c);

- Ban Tuyên giáo HU (B/c);

- Đài TT-TH (Phối hợp thực hiện);

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: PVH.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Vũ Thị Hiền
tải về 21.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương