Chủ ĐỀ: cacbohidrat bài học: glucozơ (1 tiếT) I. MỤc tiêu dạy họCtải về 19.67 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích19.67 Kb.
#52426
  1   2
CHỦ-ĐỀ


CHỦ ĐỀ: CACBOHIDRAT
Bài học: GLUCOZƠ (1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

NĂNG LỰC HÓA HỌC

Nhận thức hóa học

Trình bày khái niệm Glucozơ. (1)
Phân loại cacbohidrat. (2)
Mô tả được công thức hóa học của glucozơ, cấu tạo dạng mạch hở. (3)
Mô tả tính chất vật lý của glucozơ (trạng thái, màu, mùi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan). (4)

Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học

Thực hiện được thí nghiệm phân biệt dung dịch glucozo với glyxerol bằng phương pháp hóa học. (5)

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Vận dụng kiến thức đã học về glucozo để chỉ ra được vai trò quan trọng của glucozo và fructozo trong đời sống và sản xuất. (6)

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực tự chủ tự học

Thực hiện được các hoạt động trên lớp thông qua việc chuẩn bị bài ở nhà.

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Có thái độ đúng đắn và biết chủ động khi giao tiếp; xác định trách nhiệm và công việc cần làm khi làm việc nhóm; tự tin khi phát biểu ý kiến và trình bày hoạt động nhóm.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

  1. Phát hiện, làm rõ vấn đề đang xảy ra, đưa ra hoặc lựa chọn giải pháp phù hợp.


tải về 19.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương