Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


Câu hỏi 1: Các thông số (parameter) của LANDUSECOV là gì?tải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
Câu hỏi 1: Các thông số (parameter) của LANDUSECOV là gì? 
 ______________________________________________
Câu hỏi 2: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có coverage với các 
thông số lưới chiếu đã được xác định? 
 ______________________________________________  
Mở hộp thoại Properties của coverage STREETCOV và bạn hãy chú ý 
thông tin phép chiếu đã được cập nhật. Đóng hộp thoại Properties. 
Bạn vừa mới thêm thông tin hệ toạ độ cho coverage STREETCOV vừa 
chuyển đổi. Lúc này, ứng dụng ArcInfo đã tạo một tập tin văn bản (text 
file) streetcov.prj 
để lưu trữ các thông số phép chiếu. Nhiệm vụ kế tiếp của 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-4
bạn là rút trích (extract) ra các đường cao tốc (hightway) dạng onramps và 
offramps để tạo thành một coverage mới.
BƯỚC 4: TẠO MỘT TẬP HỢP CON CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ COVERAGE 
STREET 
Trong bước này, bạn sẽ tạo một tập hợp con của các cung đường (street 
arc) đại diện cho các đoạn đường dốc dọc đường Interstate 10. Sau đó, 
những đối tượng này sẽ được tạo vùng đệm với khoảng cách đã định 
sẵn. ArcToolbox sẽ sao chép các đối tượng này vào một coverage mới. 
Hãy nhớ đây chỉ là một bản sao chép dạng tĩnh vì thế nó sẽ không tự 
động cập nhật nếu bản gốc thay đổi. Bạn hãy nghĩ đây chỉ là một lớp đối 
tượng tạm thời dùng cho phân tích và sau đó có thể bỏ đi, không cần lưu 
trữ. Bây giờ hãy tạo một tập hợp con đường cao tốc dạng onramps và 
offramps. 
Từ ArcToolbox, chuyển đến Analysis Tools > Extract > Extract Wizard. 
Trong bảng đầu tiên của menu Extract Wizard, xác định rằng phần 
Line or point features đã được chọn > chọn Next. 
Trong bảng menu thứ hai, kéo và thả coverage mới STREETCOV từ 
ArcCatalog vào hộp Input Coverage. Phần Feature class sẽ tự thiết lập 
là Line > chọn Next.
Trong bảng menu thứ ba, chọn nút Build a query. 
Sử dụng Query Builder để tạo câu SQL sau: 
CLASS = 9 AND STR_NAME = ‘I 10’. 
Ghi chú: Trong cơ sở dữ liệu lớp, mã “I 10” và “VAC” (vùng đất trống) 
được lưu trữ dưới dạng ký tự hoa. Khi bạn tìm kiếm chuỗi ký tự bạn phải 
nhớ là ứng dụng ArcInfo sẽ phân biệt ký tự hoa và ký tự thường, trừ khi 
bạn sử dụng toán tử LIKE. Bạn sẽ nhận được kết quả không giống nhau 
khi bạn sử dụng chuỗi ‘I 10’ và chuỗi ‘i 10’. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-5
Chọn nút down arrow để thêm câu truy vấn vào vị trị đầu tiên.
Chọn OK > chọn Next 
Trong menu kế tiếp, đặt tên cho output coverage là RAMPS > chọn 
Next.
Trong bảng menu cuối, xác định lại các thông số tổng kết > chọn 
Finish.
Sau khi hoàn thành quy trình rút trích (extraction), chọn Yes để xem 
các bảng thống kê dữ liệu đầu ra. 
Câu truy vấn sẽ trả về kết quả 47 mẩu tin trong 3.220. Kế tiếp, bạn sẽ 
kiểm tra coverage mới trong ArcCatalog. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-6
Chọn OK từ cửa sổ Output Messages. 
Xem qua dữ liệu thuộc tính và không gian của RAMPS (arc) trong 
ArcCatalog. 
Hãy chú ý các đối tượng trong RAMPS là tất cả các đoạn đường dốc I 10 
Intersate. Trong bước kế tiếp bạn sẽ tạo vùng đệm những đối tượng 500 
m - 
khoảng cách tối đa bạn được phép để tạo bãi đậu xe từ onramps and 
offramps. 
Ghi chú: Trong các bước trước, bạn đã chuyển đổi một shapefile, đưa vào 
thông tin phép chiếu, sau đó rút trích onramps và offramps. Trong bài tập 
n
ày, bạn cũng có thể dùng ArcMap™ để có onramps và offramps, sau đó 
lưu kết quả sang một shapefile mới, chuyển nó sang coverage và cuối 
cùng thêm vào thông tin phép chiếu. Vì vậy sẽ có nhiều phương thức 
khác nhau để có cùng một kết quả trong ArcInfo. 

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương