Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


BƯỚC 2: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU CHO PHÂN TÍCH KHÔNG GIANtải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
BƯỚC 2: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU CHO PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN 
Trước khi bắt đầu phân tích bạn nên làm quen với dữ liệu đầu vào. Bắt 
đầu bằng việc kiểm tra dữ liệu trong ứng dụng ArcCatalog™. 
Chạy ArcCatalog và chuyển đến thư mục 
Redlands trong cây thư mục Catalog.
Hãy xem qua dữ liệu thuộc tính và không 
gian của các lớp STREET, LANDUSECOV 
(vùng), ZONECOV (vùng). Hãy chú ý đặc 
biệt đến một số trường, trong shapfile 
STREET có trường ‘class’ và ‘str_name’, 
coverage LANDUSECOV có trường 
‘lu_code’, và coverage ZONECOV có 
trường ‘zone_code’.
Kế tiếp bạn dùng ứng dụng ArcToolbox™ để phân tích không gian. 
Chạy ArcToolbox (bạn có thể dùng nút Launch ArcToolbox từ 
ArcCatalog GUI). 
Điều chỉnh lại kích thước các cửa sổ của ứng dụng để có thể đồng 
thời nhìn thấy ArcCatalog và ArcToolbox. 
BƯỚC 3: TIỀN XỬ LÝ LỚP ĐƯỜNG 
Trong bước này, bạn sẽ làm việc với lớp street trước để chuẩn bị cho các 
bước xử lý sau. Hiện tại bạn đang có lớp street dưới dạng shapefile, 
nhưng việc phân tích cần dữ liệu ở dạng coverage. Thực hiện các bước 
sau để chuyển đổi dữ liệu từ dạng shapefile sang coverage. 
Từ ArcToolbox, chọn Conversion Tools > Import to coverage > 
Shapefile to coverage.
Kéo và thả shapefile STREET vào phần Input Shapefile. Đặt tên cho 
coverage vừa tạo là STREETCOV và lưu coverage này vào thư mục 
làm việc của bạn > chọn OK. 
Trong ArcCatalog, bạn hãy xem trước dữ liệu thuộc tính và không gian 
của coverage STREETCOV (arc).
Nhắp chuột phải vào coverage STREETCOV, mở hộp thoại Properties. 
Bạn hãy chú ý, trong tab Projection hiện tại chưa có hệ toạ độ 
(Coordinate system) nào được xác định (define). Đóng hộp thoại 
Properties. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-3
Tất cả các dữ liệu không gian trong Cơ sở dữ liệu GIS được lưu trữ theo 
một số dạng hệ toạ độ. Bạn có thể dùng bất cứ hệ toạ độ nào trong 
ArcInfo, miễn là các lớp lớp phân tích phải có cùng hệ toạ độ. Hệ toạ độ 
của các shapfile thông thường chưa được xác định (không có tập tin 
street.prj
), vì thế kết quả của việc chuyển từ shapefile sang coverage là 
một tập tin STREETCOV với hệ toạ độ chưa xác định.
Bạn có thể hiển thị, thực hiện nhiều kiểu phân tích trên các lớp mà không 
cần xác định hệ toạ độ. Tuy nhiên, các chức năng khác như tạo vùng đệm 
yêu cầu các lớp đối tượng phải được xác định hệ toạ độ. Bạn sẽ thực 
hiện việc tạo vùng đệm (buffer) và chồng lớp (overlay), vì thế bạn phải sao 
chép các hệ toạ độ được xác định từ các coverage đang tồn tại trong cơ 
sở dữ liệu Redlands cho coverage STREETCOV vừa tạo. Bạn sẽ dùng 
ArcToolbox để copy các thông tin phép chiếu.
Từ ArcToolbox, chuyển đến Data Management Tools > Projections > 
Define Projection Wizard. 
Dùng Wizard, chọn Define Coordinate system to match existing data > 
chọn Next. 
Kéo và thả coverage STREETCOV vào hộp Dataset trong phần 
Choose a 
dataset that you want to assign a coordinate system > chọn 
Next. 
Kéo vào thả coverage Redlands LANDUSECOV vào hộp Dataset trong 
phần Choose a dataset with the coordinate system you want to use > 
chọn Finish. 
Ghi chú: Ngoài coverage LANDUSECOV, bạn cũng có thể sử dụng bất cứ 
coverage nào trong thư mục Redlands để có các phép chiếu đã được xác 
định (ví dụ một tập tin coverage *.prj) bởi vì tất cả chúng đều sử dụng 
cùng một thông tin toạ độ.

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương