Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


YÊU CẦU: TRỘN CÁC VÙNG GẦN KỀtải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang19/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
YÊU CẦU: TRỘN CÁC VÙNG GẦN KỀ 
Như trong bài tập 6A, kết quả phân tích trong coverage FINAL chứa một số vùng 
gần kề nhau. Những vùng này có thể quá nhỏ cho việc so sánh với các ô đất 
(land parcel). Nếu bạn trộn (combie) chúng lại thành một vùng lớn hơn, bạn có 
thể so sánh chúng với các mảnh đất nằm dưới dễ dàng hơn. 
Dùng ArcToolbox hoặc ArcMap để trộn các vùng nhỏ này lại với nhau (dùng 
phần hướng dẫn trong bài tập 6A). Kết quả có thể có một lớp hoặc một coverage 
mới với ít vùng (polygon) hơn. Kết quả này có thể được dùng cho các bước kết 
tiếp của dự án – truy vấn các vùng đất nằm dưới. 
Câu hỏi 10: Có bao nhiêu vùng (polygon) trước khi trộn? ____ và sau 
khi trộn ______________________________________________ ? 
Câu hỏi 11: Trường thuộc tính nào đã biến mất?
 _______________________________________________
Câu hỏi 12: Bạn dựa vào điều gì để trả lời câu hỏi 11?
_______________________________________________

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương