Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


YÊU CẦU: KHẢO SÁT KẾT QUẢtải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
YÊU CẦU: KHẢO SÁT KẾT QUẢ 
Trả lời câu hỏi sau:
Câu hỏi 8: Bao nhiêu % đường bờ biển của hạt Tillamook thích 
hợp cho đua ngựa? _________
 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-22
DỰ ÁN B: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHO MỘT CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
 
 
BƯỚC 1: THIẾT LẬP CÁC ĐỐI TƯỢNG PHÂN TÍCH 
Khi thực hiện phân tích không gian, bạn nên nghĩ về kết quả cần đạt được và 
thực hiện nó dựa trên một kế hoạch phân tích. Bước môt và hai sẽ đưa ra cho 
bạn các đối tượng và dữ liệu bạn cần. Bước đầu tiên là xác định điều kiện dùng 
để tìm ra các đường đua thích hợp. Các vị trí lý tưởng phải thoả mãn các điều 
kiện sau:
• Không được cách đường cao tốc hơn 1 km 
• Là đất tư hữu 
• Là đất nông nghiệp 
• Vùng có dân số trẻ chiếm ít nhất 20% tổng số dân 
• Thực vật là thảm cỏ và cây bụi 
• Lượng mưa nhỏ 
BƯỚC 2: ĐỊNH DANH CÁC COVERAGE VÀ THỰC HIỆN CÁC VIỆC CẦN THIẾT 
CHO PHÂN TÍCH 
Đối với từng điều kiện, cần xác định các coverage cần dùng.
Điều kiện 
Tên tập 
Dữ liệu 
Định dạng 
Không được cách đường cao tốc hơn 
1 km 
HWYCOV 
Coverage 
Là đất tư hữu 
Là đất nông nghiệp 
Vùng có dân số trẻ chiếm ít nhất 20% 
tổng số dân 
Thực vật là thảm cỏ và cây bụi 
Lượng mưa nhỏ 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-23
Kiểm tra các điều kiện và lựa chọn coverage thích hợp. Kế tiếp, bạn hãy xem có 
cần bước chuẩn bị nào không trước khi thực hiện chồng lớp. Theo sơ đồ được 
cung cấp, bạn sẽ điền vào các ô trống để hoàn thành bước sau: 
Trước khi tiếp tục, bạn có thể sử dụng ArcCatalog để kiểm tra 6 coverage đã 
nêu. 

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương