Bài tiểu luận môn: Ứng dụng phân tán Đề tài: Timey: time based concurrency control Giảng viên : Nguyễn Thành Trung Thành viêntải về 0.66 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2022
Kích0.66 Mb.
#53782
  1   2   3   4
Ứng dụng phân tánBài tiểu luận môn: Ứng dụng phân tán
Đề tài: Timey: time based concurrency control
Giảng viên : Nguyễn Thành Trung
Thành viên:
Nguyễn Khương Đức
Nguyễn Tuấn Vinh
Đinh Tuấn Hoàng


Mục lục
1. Định nghĩa
2. Kiến trúc
3. Tổng kết


1. Định nghĩa Time based concurrency control

Timestamp (Dấu thời gian) là thuật toán bảo 
đảm cho các thao tác read và write được thực 
hiện theo thứ tự dấu thời gian.

Concurrency control (Kiểm soát tính đồng thời) 
là một cách thức trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu, 
được sử dụng để quản lý các hoạt động hay sự 
kiện đồng thời xảy ra trong cơ sở dữ liệu mà 
không làm xung đột lẫn nhau. Kiểm soát tính 
đồng thời được sử dụng để giải quyết những 
xung đột chủ yếu xảy ra với hệ thống có nhiều 
người dùng cùng lúc. Nó đảm bảo rằng các giao 
dịch trong cơ sở dữ liệu được thực hiện đồng 
thời mà không vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu 
của cơ sở dữ liệu khác tương ứng. 


1. Định nghĩa Time based concurrency control

Kiến trúc bao gồm một máy chủ có quyền truy cập vào một store. Store bao gồm một tập hợp 
các mục nhập, mỗi mục nhập giữ một giá trị được xác định và một danh sách các hoạt động đọc 
và ghi bị tạm ngưng. Entry chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát đồng thời và sẽ có các chuyển 
đổi trạng thái khá phức tạp.

Client bắt đầu giao dịch bằng cách yêu cầu trình xử lý giao dịch từ máy chủ. Trình xử lý giao 
dịch được cấp một timestamp duy nhất khi được tạo và sẽ theo dõi tất cả các write operations 
được thực hiện trong giao dịch. Khi client yêu cầu giao dịch được commit, trình xử lý đảm bảo 
rằng tất cả write operations cũng được commit.tải về 0.66 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương