Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minhtải về 24.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích24.15 Kb.
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

*** Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2015


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/11/2015)

Ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm,

phương tiện

Thứ hai

(09/11)

7h15

Chào cờ, sinh hoạt đầu tuần (Toàn cơ quan)

Phòng họp

cơ quan


7h30

Tham gia đoàn thẩm định xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2015 từ ngày 09/11 – 11/11/2015 (Đ/c Đạc)

Huyện Nhơn trạch, Long Thành và Vĩnh Cửu

8h00

Phối hợp với Trung tâm khuyến công – Sở Công thương Tổ chức lớp tập huấn khởi sự Doanh nghiệp cho Đoàn viên, sinh viên năm 2015 từ ngày 09/11 – 11/11/2015 (Ban TNCN – ĐT)

Đại học Công Nghệ Đồng Nai

9h00

Tham gia Lễ Bế giảng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2015 (Đ/c Đình Hạnh)

Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên

14h00

Dự họp kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Đ/c Bí thư)

Phòng họp Ban chấp hành Tỉnh ủy

(Xe 4 chỗ)

15h00

Họp Ban Thường vụ Hội thầy thuốc trẻ chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Hội thầy thuốc trẻ tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Đ/c Thanh Hiền, Đình Hạnh, Ban ĐKTHTN)

Bệnh viện

Đa khoa Đồng Nai(Xe 16 chỗ)

Thứ ba

(10/11)

14h00

Họp Đảng ủy (Các đồng chí Đảng ủy viên)

Phòng họp

cơ quanThứ tư

(11/11)

7h30

Khảo sát các mô hình thanh niên phát triển kinh tế để vay vốn Quỹ đồng hành với thanh niên ngày 11 & 12/11/2015 (Ban TNNT – ANQP)

Huyện Tân Phú

Thứ năm

(12/11)

7h30

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp – 40 năm hình thành và phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Nai (Đ/c Bí thư)

Trung tâm Hội nghị Eros Palace

(Xe 4 chỗ)

13h30

Dự Lễ Khai mạc Hội thi “Tiếng hát công nhân Cao su năm 2015” (Đ/c Bí thư, Ban TNCN – ĐT)
Hội trường

Công ty Cao su(Xe 4 chỗ)


Thứ sáu

(13/11)


7h30

Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội (Đ/c Cường – PBTTT, Ban TTNT – ANQP)

Bộ CHQS Tỉnh

(Xe 4 chỗ)

Thứ bảy (14/11)7h30


Dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và khai giảng năm học 2015 – 2016 (Đ/c Bí thư, Ban TTNTH)

Trường CĐ Nghề Khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

(Xe 4 chỗ)

Lịch tuần này thay thư mời
Nơi nhận:

- Văn phòng (1+2) Trung ương Đoàn;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- Thường trực, các Ban và VP Tỉnh đoàn;

- Phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ);

- Trường TC Nghề 26/3; TT.DNTN, TT SHVHTTTTN tỉnh;

- Nhà thiếu nhi tỉnh; Báo Đồng Nai;

- BTV Đoàn 28 đơn vị;

- Trang Thông tin điện tử Tỉnh đoàn;

- Lưu VT.TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG


Phạm Thị Huyền

: Lch%20lm%20vic
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Lch%20lm%20vic -> Ban chấp hành đOÀn tỉnh đỒng nai đOÀn tncs hồ chí minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương