BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCHtải về 0.54 Mb.
trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.54 Mb.
#394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Phụ lục số 6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL

ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


Tên doanh nghiệp/đơn vị chủ quản :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Fax :


Email :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
................, ngày..........tháng..........năm...............


BÁO CÁO

KẾT QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH

I/ Khách du lịch chia theo thị trường


Loại khách

Số lượng khách (người)

Ngày khách trung bình

(ngày)

Giá tour /khách (VND hoặc USD)

Giới tính

Độ tuổi

Khách đi lẻ

Khách đi theo đoàn

Tổng số khách

Nam

Nữ

Dưới 18

Từ

18 -30

Từ

31 - 60

Trên 60

1. Khách nội địa

Người VN


Người NN thường trú tại VN


Cộng (1)


2. Khách quốc tế vào Việt Nam (Inbound)

Châu Á


Châu Âu


Châu Mỹ


Châu Úc


Châu Phi


Cộng (2)


3. Khách Viêt Nam ra nước ngoài (Outbound)

Châu Á


Châu Âu


Châu Mỹ


Châu Úc


Châu Phi


Cộng (3)


Tổng cộng

(1+2+3)


*Chú thích: Các doanh nghiệp ghi cụ thể các thị trường của doanh nghiệp theo hướng dẫn trên

II/ Khách du lịch chia theo phương tiện vận chuyển:

Phương tiện

NỘI ĐỊA

INBOUND

OUTBOUND

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Đường khôngĐường bộĐường thủyIII/ Khách du lịch chia theo mục đích chuyến đi

Mục đích

NỘI ĐỊA

INBOUND

OUTBOUND

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng khách

So cùng kỳ năm trước (%)

Lượng kh¸ch

So cùng kỳ năm trước (%)

Du lịch nghỉ ngơiCông việcThăm thân nhânMục đích khácIV/ Kết quả kinh doanh lữ hành:

Đơn vị: 1.000 đồng

STT

Danh mục


Nội dung

Số tiền

So cùng kỳ năm trước (%)

1.

Doanh thu


a. Nội địab. Inboundc. OutboundTổng (a+b+c)Bình quân/khách2.

Chi phí

Tổng chi phí3.

Lợi nhuận

a. Trước thuếb. Lãi ròngLãi ròng bình quân/khách4.

Nộp ngân sách

a. Phải nộpb. Đã nộpCòn phải nộp (a-b)Bình quân/khách

V/ Lao động trong doanh nghiệp:

Đơn vị tính: người


STT

Vị trí

Số lượng

Ghi chú

1

Quản lý, điều hành2

Chuyên môn, nghiệp vụ3

Hướng dẫn viên4

Lao động khác


Tổng cộngVI/ Đề xuất, kiến nghị:
……………………..……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
tải về 0.54 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương