Bộ TƯ pháp trưỜng đẠi học luật hà NỘi nhóM : 08 LỚPtải về 451.65 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu18.09.2023
Kích451.65 Kb.
#55158
  1   2   3   4   5   6
A KỸ NĂNG LUẬT GIA - BẢN CHÍNH innnnn
BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
NHÓM 
: 08 
LỚP 
: N01 – TL2 
BÀI TẬP NHÓM 
MÔN: KỸ NĂNG LUẬT GIA
ĐỀ BÀI: 04 
 
 

Hà Nội - 2023BẢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM 
Nhóm: 08 
Lớp: 4724. NO1-TL2 
1. Kế hoạch làm việc của nhóm 
- Cả nhóm cùng chọn đề tài để triển khai. 
- Cả nhóm họp đưa ra khung nội dung. Trưởng nhóm phân chia công việc. 
- Tất cả thành viên trong nhóm gửi phần thông tin bài tập mình được phân 
công để cả nhóm cùng chỉnh sửa và bàn luận. 
- Hai bạn tổng kết file bài tập word, hai bạn làm powerpoint trình chiếu, 
hai bạn thuyết trình.
2. Bảng đánh giá 
STT MSSV 
Họ và tên 
Mức độ 
hoàn 
thành 
Thái độ làm việc
Kết 
luận 
xếp 
loại 
Khá Tốt 
Tham 
gia 
đầy 
đủ 
Tích 
cực 
sôi 
nổi 
Đóng 
góp 
nhiều 
ý 
tưởng 

472458 Nguyễn Thu Uyên 

472459 
Nguyễn Ngọc Phương 
Anh 

472460 Đỗ Diệu My 

472461 Nguyễn Hiền Minh 


472462 Trần Bích Hường 

472463 Hoàng Lê Ngân Nhi 

472464 Lê Thị Thu Trang 


472465 Đoàn Thị Thanh Tú 

472466 
Nguyễn Hoàng Minh 
Trang 
. Hà Nội, ngày tháng năm 2023
Nhóm trưởng 
(ký và ghi rõ họ tên)  
MỤC LỤC 
A. MỞ ĐẦU…………………………………....…………………………4 
B. NỘI DUNG……………………………..……………………………..5 
I. 
TÓM TẮT TÌNH HUỐNG...............................................................5 
II. 
NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT TRONG VỤ VIỆC VÀ KỸ NĂNG 
NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT NÀY..................5 
1. Xác định các vấn đề pháp lý.........................................................5 
2. Kỹ năng giải quyết các vấn đề......................................................5 
2.1. Xác định từ khóa................................................................5 
2.2. Xác định nguồn để tìm.......................................................5 
2.3. Khoanh vùng pháp luật......................................................6
2.4. Ghi lại quá trình nghiên cứu/tìm kiếm làm bằng chứng để 
kiểm nghiệm............................................................................6 
2.5. Kiểm tra hiệu lực văn bản..................................................6 
2.6. Giải pháp............................................................................6 
2.7. Tìm hiểu về chủ thể thực hiện các thủ tục liên quan đến 
tranh chấp................................................................................9 
III. 
TƯ VẤN VỤ VIỆC CHO CÔNG TY ABC......................................9 
1. Đặt 03 câu hỏi mở cho công ty XYZ............................................9 
2. Đặt 03 câu hỏi đóng cho công ty XYZ.........................................9 
3. Đặt 03 câu hỏi dẫn dắt cho công ty XYZ.....................................9

tải về 451.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương