Bộ MÔn truyền thông đa phưƠng tiệNtải về 40.4 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu09.06.2024
Kích40.4 Kb.
#57887
  1   2   3
MẪU TIỂU LUẬN CUỐI KỲ TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG - Copy (1)
30 - Lê Phương Thảo - 21010417, brief 49283 54160 TN201501008, Giao Thức ARQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN
(Time New Roman, in hoa, 14)
TIỂU LUẬN CUỐI HỌC KỲ
(Time New Roman, in hoa, 30)
ĐỀ TÀI: (Time New Roman, in hoa, đậm, 18)

Nhóm sinh viên thực hiện:
Mã sinh viên của:
Chuyên ngành:
(Time New Roman, thường, đậm, căn trái, 14)
Hà Nội, tháng/năm
(Time New Roman, thường, đậm, căn giữa 14)Giảng viên chấm 1


Ts. Vũ Thị Thanh Nhàn

Giảng viên chấm 2


Ths. Hồ Xuân NgọcPHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài/Tính cấp thiết của đề tài

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  1. tải về 40.4 Kb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương