Ananas Nhóm 4 ewqetải về 2.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/16
Chuyển đổi dữ liệu28.03.2024
Kích2.02 Mb.
#56997
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ananas-nhom-4-ewqe
A company


Ananas - Nhóm 4 - ewqe
hồ thị hường (Trường Cao đẳng Viễn Đông)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Ananas - Nhóm 4 - ewqe
hồ thị hường (Trường Cao đẳng Viễn Đông)
Scan to open on Studocu
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Long Nguy?n Hoàng (hieuu21042004@gmail.com)
lOMoARcPSD|32886486


1 | 
P a g e
Downloaded by Long Nguy?n Hoàng (hieuu21042004@gmail.com)
lOMoARcPSD|32886486


MỤC LỤC
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP
.............................................5
I
.Tổng quan về doanh nghiệp...........................................................................5
II. Chức năng của phòng Marketing và Kinh doanh trong doanh nghiệp...8
1. Phòng Marketing.............................................................................................8
2. Phòng Kinh doanh...........................................................................................9
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Marketing CỦA DOANH
NGHIỆP.................................................................................................................11
I. Môi trường bên trong..................................................................................11
1. Nguồn nhân lực.............................................................................................11
2. Nguồn lực Marketing....................................................................................11
3.
 

 
cấu
 
quản
lý 
...............................................................................................12
 
4. Nghiên cứu phát triển công nghệ ................................................................12
5. Yếu tố tài chính .......................................................................................12
I

tải về 2.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương