5. customers insurancestải về 11.54 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.10.2023
Kích11.54 Kb.
#55264
A4
Big data, Photo-calendar-cover-page-2

1. retail
2. commercial
3. between
4. called
5. customers
6. insurances
7. businesses
8. services
9. both
10. and
11. investment
12. financial
13. international
14. raising
15. lend
16. providing
17. income
18. own
19. development
20. individual
21. banking
22. and
23. branches
24. different
- Specifications of Retail banks:
+
tải về 11.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương