1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo em cần làm gì đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?tải về 50.1 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích50.1 Kb.
#54136
  1   2   3   4   5   6
ĐỀ CƯƠNG ÔN LỊCH SỬ CUỐI KÌ I
Nội dung thuyết trình môn Lịch sử B5

ĐỀ CƯƠNG ÔN LỊCH SỬ CUỐI KÌ I
Bài 2: Tri thức lịch sử và cuộc sống

 1. Vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử

1. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, theo em cần làm gì đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc?
- Trong bối cảnh toàn cầu hóa, để giữ gìn bản sắc văn hóa, cần:

 • Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác.

 • Bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 • Tiếp thu có chọn lọc văn hóa của bên ngoài.

 • Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cần gắn với giữ gìn không gian văn hóa - nơi duy trì đời sống của cộng đồng dân tộc.
  II. Học tập và khám phá lịch sử suốt đời

  1. Sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời

Đọc thông tin và quan sát bảng 2.1, hình 2.3 hãy giải thích vì sao phải học tập lịch sử suốt đời. Cho ví dụ cụ thể:
Ví dụ 1: Những kiến thức lịch sử chúng ta được học ở trường phổ thông hiện nay chỉ là một phần nhỏ, cho ta biết những điểm nổi bật trong tiến trình phát triển của nhân loại (nói chung) và của dân tộc (nói riêng). Muốn hiểu biết đầy đủ, ngoài SGK, chúng ta cần phải đầu tư thời gian, công sức để nghiên cứu, học hỏi, tiếp thu tri thức lịch sử từ nhiều nguồn khác nhau, như: các sách chuyên khảo; tạp chí nghiên cứu; phim tài liệu…
Ví dụ 2: Trước đây, chúng ta thường nhận định rằng, bước tiến hóa từ Người tối cổ thanh Người tinh khôn diễn ra cách ngày nay khoảng 4 vạn năm; hiện nay, thông qua nhiều nguồn sử liệu mới, các nhà khoa học đã đưa ra nhận định mới rằng: người tinh khôn xuất hiện cách ngày nay khoảng 15 vạn năm. Hoặc trong lịch sử dân tộc Việt Nam, trước kia, chúng ta cho rằng “Việt Nam có lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước”; tuy nhiên, thông qua các nguồn sử liệu về sự hình thành và phát triển của nhà nước Văn Lang, chúng ta đã có nhận thức mới rằng: lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam cho tới hiện nay là khoảng 2700 năm. Như vậy, tri thức về lịch sử biến đổi và phát triển không ngừng, chúng ta cũng cần không ngừng học tập, tiếp thu tri thức mới.


  1. tải về 50.1 Kb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương