1. Làm dấu Thánh Giá


KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚPtải về 1.34 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.34 Mb.
#39002
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  1. KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
9. Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
9a. Kinh Mở Đầu


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. / Nay chúng con sấp mình trước ảnh Thánh Mẹ và rập tiếng xưng rằng: "Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ".
Chúng con hớn hỡ vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ. / Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con, / và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa. Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. / Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ. / Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ chẳng phải cho chúng con mà thôi. / Song cũng cầu xin cho gia đạo chúng con. Chúng con phú giao gia đạo chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ. / Chúng con cùng khấn nguyện cho trong họ chúng con, / là nơi Mẹ đã khấn lập toà lân ái Mẹ cho ai nấy đặng hưởng nhờ ơn Thánh Mẹ.
Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những

linh hồn nhơn đức / và các họ trong khắp thế gian, / đang chúc tụng không khen tỏ dạ trung thành, tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp. / Những kẻ ấy, những họ ấy cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cầu cho chúng con, / thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những kẻ ấy và cầu cho những kẻ ấy nữa.


Chúng con khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con và những kẻ chúng con đã phú dâng cho lòng Mẹ nhân lành, / hầu cho sự Hằng Cứu Giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng. / Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con, và chúng con đã đặng ơn phước thật Chúa ban. / Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đã vâng theo lời Con Mẹ kêu gọi. / Những con hoang đàng, thì xin Mẹ ban ơn hối cải, hết thảy mọi người, thì xin cho đặng ơn soi sáng, đặng sức mạnh phần hồn, đặng giải phiền, đặng an ủi, đặng bằng an và đặng cứu giúp. Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho phó kẻ ấy như Mẹ đã rõ.
Với những ý lành ấy, thì chúng con cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây, / và mọi ý lành của những kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho. / Chúng con xin cho quê hương chúng con, cho các nước đặng bằng an hòa thuận, / cho cả và Hội Thánh, Cho Đức Thánh Cha, các Đấng Giám mục, các hàng Linh mục, cho các đấng giảng đạo cùng các kẻ lo việc mỡ mang nước Đức Chúa Trời.
Chúng con nguyện xin cách riêng cho những kẻ có tội, / những người đang hấp hối và những linh hồn trong lữa luyện hình.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp / xin Mẹ ban phép lành cho ngày giờ chúng con toan hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đây. / Chớ chi ngày giờ ấy đặng an ủi lòng Mẹ và bổ sức linh hồn chúng con, / cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con và phần rỗi anh em chúng con nữa. Amen.

9b. Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Phần 1:


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào. Nay con sầp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nổi thiếu thốn khi này, và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dũ lòng thương giúp, và đoái nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.
Xướng:

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiễm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.


Đáp: Xin Mẹ giúp đỡ con. [Thưa sau mỗi câu.]
2. Khi phải cơn cám dỗ hiễm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.

3. Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.

4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

5. Khi xiềng xích tội lỗi buộc rà̀ng, cho con bức giải,

6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khố nạn mà chịu chẳng nên.

7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nãi.

8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề,

9. Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

10. Khi xem lễ, cho con được mọi ơn ích bởi tế lễ.

11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và theo niềm bổn phận.

14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, là Đấng cứu chuộc chúng con.

15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa, trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gửi đến cho con.

16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhường chịu khó và thương yêu người.

17. Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là buồn bã linh hồn.

18. Khi phải khinh bĩ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa,

21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.

22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục.

24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo cùng các người làm việc tông đồ.

25. Cho con đươc bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.Phần 2:


26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.

27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người giáo hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

28. Khi con mang bệnh lần sau hết.

29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.

30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.

31. Khi hơi thở sau hết.

32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Quan xét con.

33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.

34. Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng, làm một cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.

35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.


X: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện:


Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ, dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc. / Khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khó trong đời con, và nhứt là trong giờ chết. /
Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. / Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẳn lòng nghe lời con. / Xin Mẹ ban cho con ơn trọng, này là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, / ngỏ cho Mẹ nghe lời con cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.
Lạy Mẹ yêu dấu, hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp / xin che chở mọi kẻ thuôc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, / cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, / cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, / sau hết cho các linh hồn khốn nạn trong luyện ngục.

Lời nguyện vắn tắt:


* Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp

- Xin cầu bầu cho chúng con.

* Lạy Thánh Anphonsô là quan thầy bầu chữa tôi.

- Xin giúp đỡ tôi trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.9c. Ngày thứ Nhất


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào! Thấy chân dung Mẹ, thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết, khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con, cũng là Chúa con đang ở trong tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là chủ cả cầm quyền sanh tử mọi loài / là Đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước. Mà Mẹ là Mẹ Người, / vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người, và Người phải nhận lời Mẹ xin. / Lại Người đã chứng thật, Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ. / Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc, nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ, nội tuần cửu nhật này, ban cho con ơn này: (Kể những ơn mình có ý xin) Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con, nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

* Ngày thứ Hai


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó, thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và con Mẹ mà thôi đâu / mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế. Vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận, thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ. / Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Canvariô, ở đó Chúa Giêsu con Mẹ, đang hấp hối, đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ mà thay mặt Người.
Vậy Chúa Giêsu, xưa suy đến Thánh Giá khổ hình, mình sẽ phải chịu mà run sợ, thì chạy đến ẩn nương cánh Mẹ, nhờ Mẹ phù trì an ủi. / Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm nguy gian nan, đó là linh hồn con, bởi đặng chức làm con Mẹ / thì cũng đặng phép nhờ lòng Mẹ lân ái, phù trì. Nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.
Lạy Mẹ là Mẹ con, con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ, mà đến tỏ cho mẹ hay. / Con đặng làm con Mẹ, thì con cầm mình có phước lộc vô ngần, và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ. / Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ, / con xin gì thì Mẹ đã biết rồi. Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

* Ngày thứ Ba


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành. / Thấy chân dung Mẹ, thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. / con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh, Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. / Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là sứ thần Thiên Chúa, kính chào Mẹ đầy ơn phước. / Thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, làm cho con nhớ, Mẹ là Đấng thống quản cả đạo binh Thiên Quốc, thấy Mẹ đang nắm tay Vua, cả trên hết các vua trong tay Mẹ. / Các sự ấy cho con hay: Mẹ là Bà có phước lạ hơn mọi người nữ. / Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. / Mẹ là loài thọ tạo vô song, đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. / Mẹ là đấng chẳng vương tì tích, là đấng tinh tuyền chí Thánh, / là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành. / Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.
Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, / con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn ví, đã không làm cho con khiếp sợ, / lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa. Vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. / Lạy Mẹ khôn sánh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ ban, cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

* Ngày thứ Tư


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu

dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. / Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền, và thơm đủ mọi mùi nhân đức. / Ấy là Giêsu con Mẹ, chính tay Mẹ trao Người cho chúng con, thì lòng chúng con càng đặng kính mến Người một cách êm ái, dịu dàng hơn nữa. / Con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa một vì sao sáng láng. / Ấy chẳng phải là sao mai, mọc lên mà báo tin cho chúng con biết, ngày phần rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng. / Và làm cho chúng con trông cậy, sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời, chẳng hề chen lặn đó sao? / Mẹ chẳng phải là ngôi sao ngoài biển cả, làm cho thiên hạ đang lúc, phải những cơn bão bùng giông tố, tối tăm mù mịt đang nức lòng trông cậy đó sao?


Lạy Mẹ rất đáng mến thương, / Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng, làm cho ách Chúa Giêsu ra êm ái là dường nào. / Nên một sự nhớ đến Mẹ thì đã làm cho con đặng vui vẻ trong lòng, / một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại đặng bình an, xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn. Ôi! Mẹ rất đáng mến thương, con thương mến Mẹ / con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ, mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ / Ôi! Mẹ là sự trông cậy của con, xin Mẹ nhậm lời con.

* Ngày thứ Năm


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác, càng thôi thúc con cậy lòng nhân từ Mẹ hơn, / là thấy tỏ ra Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết. / Vì Chúa Giêsu Mẹ ẵm trên tay, là Đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng, trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác. / Người thấy trước các giống khổ hình, mình sẽ chịu, làm cho Người run e sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng con, mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời. Bởi vậy, con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, / xưng Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người, tước ấy thật là chính đáng. Mẹ lại cao quyền lớn thế, mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.
Ôi! Maria, con xin hiệp với Mẹ, mà thông phần khốn cực với Con Mẹ, / và hiệp với Con Mẹ, mà thông phần khốn cực với Mẹ. / Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa, vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá, mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa, phải khổ hình khốn cực./ Hôm nay, con cậy vì các sự khốn cực Mẹ, mà kêu xin cùng Mẹ. / Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con, và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh. / Lại xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

* Ngày thứ Sáu


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng, thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi vì Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con, / nên sự khốn khó Mẹ đã chịu, làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con. / Vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con, thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn",/ sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy, con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ, đang có dấu thương xót thiết tha, / vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ, cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. /

Ôi! Một linh hồn đang phải gian truân, mà gặp đặng một tấm lòng thiết ái, / biết thương xót đến mình, thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào. / Mà nếu tấm lòng ấy, lại là tấm lòng Mẹ mình, cũng là một người Mẹ quí trọng như Mẹ, thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.


Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót. Nay con đến dưới chân Mẹ, cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa. / Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ, / xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ. / Xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con, / và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ, lân mẫn bây giờ.


tải về 1.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương