1. Làm dấu Thánh Giá


Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia Xướngtải về 1.34 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.34 Mb.
#39002
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng - Alleluia
Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa - Alleluia

Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con – Alleluia
Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc – Alleluia

Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật – Alleluia

Lời Nguyện:


Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ vui mừng quá bội bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời dời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

3. Kinh Đức Chúa Thánh Thần


Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

* Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh tông đồ. Thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

4. Kinh Tin


Lạy Chúa, con tin thật có một một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng, con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.

* Kinh Cậy


Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

* Kinh Mến


Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

* Kinh Ăn Năn Tội


Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa , thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự . Con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

5. Kinh Tin Kính


Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

6. Kinh Lạy Cha


Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


* Kinh Kính Mừng


Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chuá Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.


* Kinh Sáng Danh


Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lời Nguyện:

* Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những Linh Hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.


* Chúng con cậy vì Danh Chúa Nhân Từ, xin cho các Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

7. Chuỗi Hạt Mân Côi
Mầu Nhiệm 5 Sự Vui


Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai__ Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Bà đi viếng Bà Thánh Isave___ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu trong hang đá__ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh__Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đến thánh___Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Mầu Nhiệm 5 Sự Thương


Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu__Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn___Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai___Ta hãy xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá___Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá___Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Mầu Nhiệm 5 Sự Mừng


Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại___Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời___Ta hãy xin cho được aí mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống___Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời___Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trơì thưởng Đức Mẹ trên trời___Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng


Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan___Ta hãy xin cho đuợc sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana___Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.___Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi ___Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể___Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

8. Kinh Lạy Nữ Vương


Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ! chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đày kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi Ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lạy Thiên Chúa, Con Một Chúa đã sắm sẵn cho chúng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi công Người đã sống đã chết và đã sống lại. Nay chúng con kính nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong phép Rất Thánh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria thì xin Chúa ban cho chúng con được bắt chước gương lành tích chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy và được lãnh phần thưởng hứa ban vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

TUN CU NHT

tải về 1.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương