Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu lý thuyết và xây dựng Firewall trên nền Linux



tải về 0.55 Mb.
trang5/18
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

4.2 Một số kỹ thuật tấn công


Sau đây là một số kỹ thuật tấn công phổ biến mà các hacker thường sử dụng để tấn công một hệ thống.Các kỹ thuật tấn công này chủ yếu thuộc dạng tấn công xâm nhập và từ chối dịch vụ

4.2.1 Giả mạo địa chỉ IP ( IP Spoofing )


Hầu hết các giao thức sử dụng trong mạng đều theo giao thức TCP, do đó chúng ta xem xét cơ chế thiết lập kết nối của giao thức này. TCP là một giao thức hướng liên kết, giữa client và server muốn thực hiện kết nối để trao đổi thông tin thì chúng phải thực hiện qua ba bước sau ( cơ chế bắt tay ba bước ) :

  • Bước 1 : Client gửi gói tin SYN tới server thông báo yêu cầu thiết lập kết nối. Lúc này một kết nối tiềm tàng ( potential connection ) đã được thiết lập giữa client và server.

  • Bước 2 : Server sau khi nhận được tín hiệu SYN trên sẽ gửi lại cho client gói tin SYN/ACK xác nhận việc thiết lập liên kết

  • Bước 3 : Client sau khi nhận được gói tin SYN/ACK trên, nó sẽ gửi tiếp cho Server gói tin ACK. Kết thúc bước này giữa client và server đã hoàn thành một kết nối


Hình 1-10 : Thiết lập kết nối TCP giữa client và server

Nếu như một client không có yêu cầu đòi hỏi thiết lập một kết nối với server nhưng nó lại nhận được gói tin SYN/ACK, khi đó nó sẽ gửi trả lại server gói tin RST ( reset ). Nhờ đó mà server sẽ biết được để huỷ bỏ kết nối.

Chú ý rằng ngay ở bước 1, khi client gửi tín hiệu SYN thì server đã dành riêng cho

client này một vùng nhớ để hoạt động. Vùng nhớ này chỉ bị huỷ bỏ khi client có yêu cầu huỷ bỏ kết nối hay sau một khoảng thời gian nhất định nào đó ( gọi là thời gian Timeout ) nếu không có tín hiệu gì từ client. Timeout của từng server là khác nhau và nó nằm trong khoảng từ 75 giây đến 23 phút.

Dựa vào cơ chế thiết lập kết nối trong giao thức TCP mà kẻ tấn công đưa ra kỹ thuật sau nhằm giả mạo địa chỉ IP :

Giả sử hai host X và Y tin tưởng nhau. Kẻ tấn công ở cị trí Z, kẻ tấn công sẽ tạo ra gói tin giả mạo mình là Y để gửi tới cho X nhằm trông đợi những thông tin phản hồi lại. Tuy nhiên khi nhận được gói tin yêu cầu kết nối này thì X sẽ coi đó là gói tin do Y gửi tới do đó nó sẽ phản hồi lại cho Y và Z không thu được gì cả. Khi Y nhận được gói tin phản hồi từ X ( khi đó bits ACK được thiết lập ) thì nó sẽ gửi trả lại gói tin RST do vậy kết nối sẽ đươc huỷ bỏ. Kẻ tấn công không hề muốn X huỷ bỏ kết nối này do vậy hắn sẽ tìm cách không cho Y nhận được gói tin phản hồi này, ví dụ như dùng tấn công từ chối dịch vụ, làm Y bị tràn ngập băng thông và không thể nhận thêm thông tin gì nữa.

Tuy nhiên cách làm trên mang nhiều tính chất lý thuyết, thực tế rất khó thực hiện được theo cách này.

4.2.2. SYN flooding – Tấn công tràn ngập gói tin SYN


Chúng ta vẫn chú ý tới cơ chế bắt tay ba bước trong quá trình thiết lập kết nối giữa hai thực thể TCP. Kẻ tấn công vẫn sử dụng một địa chỉ giả mạo để gửi gói tin SYN cho nạn nhân. Khi đó nạn nhân nhận được gói tin này ngay lập tức nó sẽ dành một phần bộ nhớ cho kết nối này.

Hình 1-11 : Tấn công tràn ngập SYN (1 )

Cũng tương tự như trên, khi nhận được gói tin SYN yêu cầu kết nối thì nó sẽ gửi trả lại gói tin SYN/ACK cho host có địa chỉ mà kẻ tấn công giả mạo sử dụng. Nếu như gói tin này đến được đúng host bị giả mạo thì thì nó sẽ gửi gói tin RST, kết nối sẽ bị huỷ bỏ, phần bộ nhớ mà host nạn nhân đã cung cấp cho kết nối này sẽ được huỷ bỏ. Trong trường hợp này, kẻ tấn công cũng không thu được gì.

Để khắc phục kẻ tấn công sẽ thực hiện như sau : địa chỉ mà chúng sử dụng để giả mạo sẽ là địa chỉ mà host của nạn nhân không thể gửi các gói tin đến được. Khi đó các gói tin SYN/ACK mà nạn nhân gửi trả lại ở bước 2 trong mô hình bắt tay 3 bước sẽ không thể tới đích, do đó cũng sẽ không có gói tin RST gửi lại cho nạn nhân. Như vậy, nạn nhân sẽ cứ phải chờ kết nối này cho đến khi thời gian Timeout hết. Điều đó có nghĩa là kẻ tấn công đã thnàh công trong việc chiếm dụng một phần tài nguyên hoạt động ở máy của nạn nhân.

Hơn thế nữa, kẻ tấn công không chỉ gửi một gói tin SYN tới nạn nhân mà cứ sau một khoảng thời gian nhất định lại gửi một gói tin SYN tới máy nạn nhân . Kết quả là toàn bộ tài nguyên trên máy nạn nhân sẽ bị sử dụng cho việc chờ những kết nối không có thực.

Hình 1-12 : Tấn công tràn ngập SYN ( 2 )

Ưu điểm của phương pháp tấn công này là chỉ cần một lượng băng thông nhỏ kẻ tấn công cũng có thể làm tê liệt nạn nhân. Ngoài ra các gói tin SYN mà kẻ tấn công gửi tới nạn nhân sử dụng địa chỉ giả, vì vậy rất khó có thể phát hiện ra thủ phạm.

4.2.3 ICMP flooding – Tấn công tràn ngập gói tin ICMP


Ping là một chương trình dùng để báo cho người sử dụng biết hai host trên mạng có thông với nhau không. Ping dựa trên giao thức ICMP. Nó cho phép người sử dụng gửi các gói tin tới một hệ thống ở xa và hiển thị khoảng thời gian từ khi gửi gói tin đến khi nhận được phản hồi từ phía nhận ( RTT : Round Trip Time ). Gói tin được gửi đi là ICMP echo request, gói tin phản hồi là ICMP echo receive

Kẻ tấn công sẽ sử dụng giao thức ICMP này để tấn công nạn nhân theo cách sau :



Bước 1 : Kẻ tấn công giả mạo là nạn nhân, gửi đi một lệnh Ping với địa chỉ IP là của nạn nhân và địa chỉ đích là dạng broadcast của một mạng nào đó.

Sau bước này tất cả các host trong mạng 10.0.0.x sẽ nhận được gói tin ICMP từ host của nạn nhân.

Bước 2 : Do sự nhầm lẫn như trên mà tất cả các host trong mạng 10.0.0.x đều gửi về cho nạn nhân một gói tin ICMP echo receive. Hàng loạt các gói tin dạng này là nguyên nhân gây lên hện tượng làm băng thông tới host của nạn nhân bị chiếm dụng. Nạn nhân sẽ không thể giao dịch với các host khác trên mạng. Hiện nay có rất nhiều công cụ thuận tiện để thực hiện kiểu tấn công này.

Hình 1-13 : Tấn công tràn ngập gói tin ICMP




1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương